Han handterte nemleg sjølv tippekassen, ettersom butikken er kommisjonær for Norsk Tipping. Då forholdet blei oppdaga, la ungdommen alle kort på bordet.

No er han i Sunnhordland tingrett dømt til 30 dagars fengsel på vilkår for den ulovlege tippinga våren 2003. Av dommen går det ikkje fram om kva vinst det var på tippeinnsatsen.