Det kommer frem i en fersk dom fra Bergen tingrett. Kvinnen arbeidet i en kleskjede som hadde butikk både i Bergen og Trondheim. Fra butikken i Bergen underslo hun 188.021 kroner. Fra butikken i Trondheim var beløpet 184.520 kroner.

— Betydelig beløp

Varer ble slått som retur fra kunder i kassen. Butikksjefen tok deretter pengene selv.

«Handlingen ansees som grovt idet en viser til beløpets størrelse og brudd på den særlige tillit hun hadde som daglig leder (butikksjef)», heter det i dommen fra Bergen tingrett.

Retten slår fast at det er tale om et betydelig beløp og at underslaget pågikk over et meget langt tidsrom.

Må i fengsel

Den mener det er straffeskjerpende at svindelen ble utført på en måte som var vanskelig å avdekke, blant annet gjennom bruk av falske returkvitteringer. Det er også et skjerpende at hun brøt tilliten hun fikk som daglig leder.

«I formildende retning ser retten hen til siktedes tilståelse og samtykke til tilståelsesdom», heter det i dommen.

Kvinnen er dømt til fengsel i 120 dager, der halvparten av straffen gjøres betinget. Hun må også dekke arbeidsgiverens tap.