— Vi bruker som hovedregel ikke Konfliktrådet mer, sier butikksjef Torbjørn Andersen ved Coop Obs på Lagunen.

Han har nå instruert sine ansatte til å takke nei til å megle med naskerne fordi det tar for mye tid.

— Skulle vi gått med alle sakene våre til megling måtte vi sendt våre ansatte av gårde hver eneste uke, sier Andersen.

- Samtykke sitter langt inne

Obs-butikken i Fana er ikke alene om å tenke dette om Konfliktrådet.

— Samtykke om å stille til megling sitter nå langt inne hos flere større butikkjeder, sier Terje Myklebust, leder for Konfliktrådet i Hordaland.

Kjedenes motvilje er blitt så stor at Konfliktrådet sentralt kommer til å ta opp problemstillingen med justisminister Knut Storberget på et møte i nærmeste fremtid.

Nylig hadde Konfliktrådet et møte med Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Der la flere av de store butikkjedene, deriblant Kiwi Norge, frem forslag om å få betalt for å møte opp til megling.

— Et møte i Konfliktrådet kan være ressurskrevende. Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste er ett av mange punkter vi ønsker å diskutere, sier sikkerhetssjef i Kiwi Norge, Andreas Wormdahl.

- Kaller inn ekstrahjelp

Sikkerhetssjefen tror et slikt gebyr vil stimulere til flere meglinger.

— Det er mange butikk- og kioskeiere som må sette inn ekstrahjelp, og dermed får økte lønnsutgifter, sier han.

Konfliktrådet avviser blankt bransjens krav om gebyr.

— Dette må vi bare si nei til. Mange av kjedene tjener store summer nettopp på å reklamere overfor unge mennesker uten inntekt. Hensikten er å få opp forbruket. Forekommer svinn, så er det naturlig at butikkene også tar sitt samfunnsansvar, sier Per Andersen, sekretariatsleder for Konfliktrådet i Oslo.

Et av de andre forslagene han har fått på bordet sitt er å legge flere av møtene til butikklokalene.

Ubehagelige foreldremøter

Andreas Wormdahl i Kiwi Norge mener enkelte av sakene politiet overfører til Konfliktrådet slett ikke egner seg for megling.

— Det kan synes som om det er tilfeldigheter som avgjør hvilke saker som ender i Konfliktrådet. Noen saker mener vi er for graverende og kompliserte. I saker hvor naskerne er under kriminell lavalder så nøyer vi oss med å varsle de foresatte, og tror at dette fungerer godt nok i de fleste tilfeller, sier Wormdahl.

Han spør seg også om det er riktig å overlate ansvaret for å dømme en sak til den fornærmede part.

Tor Martin Bjerke, leder for sikkerhetsavdelingen i HSH, sier omfanget av naskeri er såpass stort at han er bekymret over tiden dette tar for medlemmene.

— Vi har også eksempler på at enkelte butikksjefer opplever det som ubehagelig å møte i Konfliktrådet. Dette gjelder spesielt unge butikksjefer som møter godt skolerte foreldre. De sitter igjen med en følelse av at det er de som har gjort noe galt, sier Bjerke.

Han mener det må komme en løsning som tar hensyn både til kjedenes samfunnsansvar og det kjedene taper av tid.

GRENSER: På OBS Lagunen brukes ikke Konfliktrådet, så sant ikke det er snakk om svært unge mennesker. Grensen går ved 12-13 år. - Vi blir oppfordret til å unngå Konfliktrådet, sier driftsleder Wenche Heggland til Bergens Tidende.