Det opplyser Thor Martin Bjerke, sikkerhetskoordinator i Handels— og Servicenæringenes Hovedorganisasjon.

På landsbasis utgjør verdiene som uærlige ansatte nasker med seg, om lag 1,1 milliard! «Vanlige» butikktyver, altså kunder eller andre som går inn i butikkene, stjeler for 1,9 milliarder norske kroner, ifølge European Retail Theft Barometer. I denne store, europeiske undersøkelsen utmerker nordmenn seg som de nest verste i butikktyveri. I hele Europa er det faktisk bare briter som stjeler mer enn oss.

— Jeg er ikke overrasket over at det avsløres saker som den i Bergen. Derimot er jeg veldig forundret over at så mange fortsatt våger å stjele fra arbeidsgiveren, sier sikkerhetskoordinator Bjerke.

— De kan holde det gående i uker, i måneder eller til og med år, men før eller siden vil alle bli tatt. De fleste bedrifter har nå etablert så gode kontroll- og sikkerhetsrutiner, at det bare er et tidsspørsmål før utro tjenere blir tatt, mener han.

— En kilde forteller at det har vært vanlig at de ansatte på Rema-lageret fikk utdelt varer når paller ble skadet, og at det derfor var kultur for at det var lov å forsyne seg av lasset?

— Det der tror jeg ingenting på, sier Bjerke.

— Særlig i bedrifter som det her er snakk om, blir alt som ødelegges registrert og nøye fulgt opp. Alle er opptatt av å begrense skader. Dette er en viktig del av kvalitetssikringsarbeidet i de fleste bedrifter, sier Bjerke.

Regiondirektør i Rema Vest, Helge Bjørn Pettersen, ønsker ikke å kommentere den konkrete saken. Men generelt sier han at det er det svært få varer som skades og dermed ikke kan selges.

— Andelen varer som ødelegges på lageret, er mikroskopisk, slår Pettersen fast.

— Har de ansatte pleid å få varer som ble skadet på lageret?

— Hvis det var sånn, tror jeg mye mer ville blitt ødelagt, sier Pettersen.

Når de ansatte i Rema-distribusjonen på Minde Vest tidligere har havnet i medias søkelys, har det vært i forbindelse med at det er betalt ut millioner av kroner i bonus til de ansatte. I år var gjennomsnittsutbetalingen per ansatt 35.000 kroner, i fjor 40.000 kroner per ansatt og året før der 20.000 kroner per ansatt.

— Har de som nå er fengslet fått utbetalt bonuser?

— Ingen kommentar, sier Helge Bjørn Pettersen.