— Flere skal ha følt seg uvel, fikk bt.no opplyst av brannvakten da Brannvesenet var på plass ved 12.45-tiden.

— Det lukter ganske stramt, men situasjonen er ikke dramatisk. Vi sjekker nærmere hva dette går i, ble det fortalt.

Etter å ha saumfart bygget, og snust litt på saken, kunne brannvesenet oppklare mysteriet: Den mugne lukten i lokalet skyldtes en lekkasje på kloakkrøret.

Ingen av de ansatte skal ha hatt behov for legehjelp.