Berre grunnen på huset står igjen. Politiet fekk melding om brannen klokka 7:50.

— Det var bebuarane sjølve som oppdaga brannen. Dei høyrde knitring på taket, og kom seg ut av huset og fekk meldt frå til brannvesenet, seier operasjonsleiar i Sogn og Fjordane politidistrikt, Odd Arve Solvåg.

Brannvesenet kom til staden litt over klokka 8, og då var huset overtend.

Brannmannskapa driv no med etterslokking, og åstaden vil bli undersøkt i morgon. Årsaka til brannen er ikkje kjend.

I FULL FYR: Bustadhuset på Ljøsne var overtend då brannvesenet kom til staden litt over åtte i dag tidleg.
Privat