Grini vil være kjent som tidligere sjef for Åsane Billag og senere for Norgesbuss. Det er med andre ord en mann med peiling som jobber med saken.

— Jeg har også laget opplegget for parkeringsbussene i Bergen sentrum, bemerker Grini overfor Bergens Tidende.

Per Knut Grini utfører oppdraget, som er gitt av Hordaland fylkeskommune, i egenskap av daglig leder for Paradis Prosjektering.

— Vi skal lage et rutesystem for matebusser som skal tilpasses en bybane både fra Nesttun, fra Lagunen og fra Flesland. I tillegg går oppdraget ut på å skissere et nytt og oppgradert ruteopplegg for buss for hele strekningen inn til Bergen sentrum. Dette for å gi et skikkelig grunnlag for å sammenlikne driftskostnader mellom bybane + matebusser og et rendyrket og oppgradert bussalternativ, sier Per Knut Grini.

Grini understreker at hans oppdrag ikke er å vurdere kostnader.

— Vi leverer bare det grunnlaget som trengs for å beregne kostnadene og dermed tilskuddsbehovet, sier Grini.

Samferdselsdepartementet krever at alt dette må være avklart innen det kan tas noen avgjørelse om bybanen, og samferdselsminister Torild Skogsholm har gjort det klart at det er et lokalt ansvar å finne ut hvordan et eventuelt tilskuddsbehov skal dekkes.