Fortid kan være så mangt. Bergens Tidendes eget arkiv huser mange reportasjer fra fortiden, det som var nyheter i tidligere tider er nå blitt til en del av historien.

En slik reportasje ble skrevet den 26. april 1957 etter at det dagen før hadde vært en ulykke der en av bussene til Arna billag hadde veltet. Det var ikke en tom buss, men en rutebuss med 40 passasjerer ombord som veltet på Blindheim.

På denne tiden var fantes ikke E-16 fra Vågsbotn mot Ytre Arna og videre østover. Da var veien fra Vågsbotn gjennom Blindheimsdalen og videre ned til Orfallet ved Ytre Arna hovedveien østover. Det kan legges til at denne veien som ble bygget på 1880— og 1890-tallet, mange ganger har seget ut på kantene, så denne bussen er ikke den eneste som har havnet utfor veien her.

Glass singlet og folk skrek

Jarle Blindheim husker godt at bussen veltet. Han har i dag huset sitt omtrent der bussen veltet. Den gangen var han 11 år gammal og kom syklende hjem. Jarle hadde vært på butikken hos Borgny Frimannslund som lå lenger borte på Blindheim (i retning mot Arna). Denne butikken var i 1. etasje i huset der Borgny og mannen Finn bodde. Ekteparet Frimannslund hadde også brevhus ”Blinde brevhus”. Et brevhus var et slags landsens postkontor, der det ble utlevert vanlige brev og aviser og tatt i mot brev som skulle sendes.

På sykkelturen hjem så Jarle at bussen veltet og hørte singlingen i glass som knuste og folk som skrek.

Svingte utenom trillebår

Huset som Jarle vokste opp i på Blindheim, ”Apalbakken”, ligger ovenfor der de holdt på å bygge muren som var under bygging da bussulykken skjedde. Både Jarle og andre fra Blindheim som husker denne ulykken, har fortalt at arbeidsfolkene som bygget muren hadde plassert en trillebår litt ut i veien.

Da sjåføren svingte utenom denne kom bussen for langt ut på veikanten som ga etter. Jarle forteller videre at byggmester Bernt Blindheim holdt på å bygge hus rett nedenfor, (huset til Astrid og Alfred Blindheim), og da byggmesteren så hva som skjedde hoppet han ned fra stillaset for å hjelpe til.

Det var fare for at bussen kunne velte enda en gang. Dette ble avverget ved at byggmester Blindheim, og helt sikkert mange andre, brukte kraftige materialer til å stabilisere bussen. På bildet kan vi se at bussen er støttet med materialer.

- No kvelva me

Jarles mor, Torlaug Blindheim, sto og ventet på bussen da ulykken hendte. Hun tok denne bussen til arbeidet sitt i Arne fabrikker.

Olaug Stoknes (født Blindheim) og venninnen Helga Blindheim var blant passasjerene i bussen da den veltet. Olaug forteller at bussjåføren som het Hovland var veldig rolig, han sa: ”No kvelva me” og at det var hans opptreden som hindret at det brøt ut panikk. Olaug husker også at de aller fleste passasjerene klatret ut gjennom bakvinduet på bussen.

Dette var BT-reportasjen den 26. april 1957:

Buss med 40 passasjerer veltet utfor veien i Åsane Men ingen kom alvorlig til skade. Stor materiell skade på bussen.

En av Arna Rutebilkjørings nyeste busser med 40 passasjerer ombord veltet i går ettermiddag utfor veien ved Blindheimsbakken på riksveien mellom Vågsbotten og Ytre Arna. Det ble foretatt stor utrykning fra Lægevakten og Hordaland politi, men som ved et under kom ingen av passasjerene alvorlig til skade.

_To sendt til læge

To passasjerer ble kjørt til læge i Ytre Arna og en til Lægevakten i Bergen, men de kunne alle sendes hjem etter behandling. Endel andre passasjerer fikk mindre skrubbsår, men disse ble forbundet på stedet._

Ulykken hendte ved 15-tiden da bussen skulle passere et stykke av veien som er under utbedring, blant annet settes det opp en forstøtningsmur på innsiden av veien. Idet bussen skulle passere, kom den for langt ut på veikanten, hvoretter veilegemet ga etter. Bussen veltet over på siden og de 40 passasjerene ble kastet hulter til bulter inne i vognen.

_Vognen lå og vippet

Vognen lå en stund og vippet og en fryktet for at den skulle velte helt rundt, men til alt hell gikk det bra. Samtlige ruter på vognens ene side ble knust, men trass i dette var det ingen tegn til panikk._

Sjåføren kan etter det vi hører vanskelig lastes for ulykken, idet han kjørte meget forsiktig og det må vel nærmest karakteriseres som et hendelig uhell. Hadde det skjedd 10 meter lenger fremme, ville vognen veltet i en steinur, og ulykkens omfang kunne da blitt langt mer alvorlig enn tilfelle var. Rutebilden ble sterkt ramponert.

Intressert i lokalhistorie? Kontakt Åsane Historielag.

Birkhaug og Omdal
Marianne Herfindal Johannessen
Marianne Herfindal Johannessen
Pål Engesæter