Det er konklusjonen på de målinger som Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning har foretatt. Målingene viser at det ikke har vært noen utvidelser av sprekkene i måleperioden Siden sprekkene oppstod i tiden etter opprettelsen av busstoppet, ble etableringen av busstoppet sett på som en mulig årsak. Statens vegvesen besluttet derfor å flytte busstoppet tilbake til Posthuset.

Nå foreslår Bergen Bygg og Eiendom å reparere skadene på den nesten 450 år gamle fredede bygningen som i nesten like mange år har huset byens bystyresal. Skadene på trapp og korridorvegger utbedres i midten av denne måneden.

For å kunne følge utviklingen av eventuelle videre setningsskader lages målepunkter i korridorveggene. Men det er ikke råd til rensing av tepper, gardiner og øvrig hovedrengjøring i år. Prisen er 150.000 kroner og til det strekker budsjettene ikke til.