SIGBJØRN LINGAI november i fjor påpekte Statens vegvesen overfor Gaia Trafikk at folien hindrer at vinduet kan knuses helt med en nødhammer. Vegvesenet krevde at nødutgangsvinduer dekket med film enten må fjernes, eller monteres i såkalt rivelist. Montert i en rivelist kan hele vinduet dyttes ut, uten at en trenger å knuse vinduet. Gaia Trafikk har anket saken, som nå er til behandling i Vegdirektoratet. Uenig — Det er riktig at det er en uenighet mellom vegvesenet og oss om dette, sier sjef for verksteddivisjonen i Gaia, Jan Helge Sandvåg. Han mener folien, produsert av selskapet 3M, ikke er til hinder for knusing av ruten.- Folien er beregnet for dette, og er av en slik karakter at den går i oppløsning sammen med ruten. Når du tar i den, revner den veldig lett, sier han. Filmet demonstrasjon Selskapet arrangerte og filmet i slutten av november en demonstrasjon der bussruter med og uten folie ble knust med nødhammer. Sandvåg mener videoen tydelig viser at forskjellen mellom en rute med og uten folie er minimal.Overingeniør ved trafikksikkerhetsseksjonen ved Bergen trafikkstasjon, Gunnar Brodahl, som selv var til stede på demonstrasjonen, er av en annen oppfatning:- Retningslinjene er klare - alle nødutgangene skal være frie. Ettersom vi mener folien er til hinder for knusing, må Gaia Trafikk benytte rivelist på alle vinduer, slik at rutene lett kan dyttes ut. Demonstrasjonen forandrer ikke vårt syn på saken, sier han. Må trolig gi etter Ifølge Walter Redisch, som skal behandle saken for Vegdirektoratet, er sjansen liten for at foliebruken blir godkjent. - Som følge av folien vil trolig glassbitene som henger sammen og faller ned på bakken være større enn ellers og lettere å skjære seg på. Det kan trolig ikke godtas, sier han. Dermed får Gaia trolig to valg: Enten må reklame fjernes fra vinduer med nødutgang, eller så må selskapet montere rivelist rundt vinduene. - Vi vil anke saken så langt som mulig, men selvsagt rette oss etter den endelige avgjørelsen.Vi ønsker ikke å sette våre passasjerers sikkerhet på spill, sier viseadministrerende direktør i Gaia Trafikk, Geir Olav Mandt.Han kan ennå ikke si noe om de økonomiske konsekvensene av eventuelle endringer på de syv Gaia-bussene som i dag kjører rundt med heldekkende reklame.Verken Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) eller Bergen Nordhordland Rutelag (BNR) har heldekkende reklame på bussene sine.

DELTE MENINGER: - Forsøk har vist at folien ikke utgjør noen fare ved en evakuering, sier sjef for verkstedsdivisjonen i Gaia, Jan Helge Sandvåg. Vegvesenet er av en annen oppfatning. (Foto: Jan M. Lillebø)