Det går, etter det Kystradioen forstår, frem av fylkesrådmannen sitt forslag til fylkesbudsjett for 2004.

Konsekvensen kan bli at minstesatsen øker fra 23 til 24 kroner.

I budsjettforslaget skal det heller ikke være satt av penger til drift av Beinveien.

Budsjettet blir presentert i morgen formiddag.