Fylkesrådmann Rune Haugsdal legger i dag frem sitt budsjettforslag for 2014. Administrasjonens forslag danner grunnlaget for den politiske behandlingen, og blir som oftest stående ganske uendret i fylkestinget.

Et av forslagene som flest mennesker vil merke på lommeboken, er å øke prisen på enkeltbilletter til Skyss. Innenfor én sone (for eksempel Sone Bergen) øker prisen fra dagens 29 kroner til 31 kroner neste år. Ellers i fylket blir økningen på 2,8 prosent.

- Vil stimulere kortbruk

Økningen kommer på toppen av fjorårets hopp fra 27 til 29 kroner, og betyr at enkeltbillettene etter flere år med takstfrys har gjort store hopp de siste årene. Så sent som i 2010 kostet det fremdeles 25 kroner.

Derimot har kortene blitt stadig billigere, relativt sett. Det blir ingen økning for  periodekortene (PeriodeSkyss, UngdomSkyss og StudentSkyss) neste år. Et månedskort for voksne innenfor Sone Bergen vil derfor fortsatt koste 690 kroner.

Fylkesrådmannen forklarer økningen både med behovet for større inntekter til Skyss, men også ønsket om at færre skal kjøpe enkeltbilletter.

"Fylkesrådmannen sitt budsjettforslag for 2014 legg opp til ytterlegare å stimulera til auka kortbruk og å redusera talet på enkeltbillettkjøp" skriver Haugsdal.

73 millioner mer i billettinntekter

Bybanens driftsbudsjett økes med 30 millioner kroner, som følge av at strekningen mellom Nesttun og Lagunen får sitt første hele driftsår. Dessuten er det lagt inn 20 millioner kroner til mer busskjøring, for å ta av for veksten i kollektivtrafikken.

Totalt er det lagt opp til at billettinntektene fra busser og bybane øker med 73 millioner kroner sammenlignet med 2013. Knapt halvparten av inntektsveksten er ventet å komme fra økte takster og resten fra økt passasjertall.

Knarvik-båten åpner igjen

Frå 1. januar 2014 blir de nye båtkontraktene satt i drift. Det betyr at  den nye Nordhordlandsruten (Knarvik-Frekhaug-Bergen) starter.

"Kvalitetsheving med nyare fartøy, større kapasitet, større ruteproduksjon og generell prisauke sidan førre anbodsrunde fører til at fylkeskommunen sine nettokostnader med båtdrifta aukar med 48 millioner kroner" heter det i budsjettforslaget.

Takstane for båtreiserblir økt med 2,8 % fra 1. januar 2014.

Kutt for videregående

Når det gjelder den andre store posten på fylkesbudsjettet, de videregående skolene, foreslår fylkesrådmannen et lite kutt.

Budsjettrammen for opplæringssektoren er redusert med om lag 12 millioner kroner, eller knapt 0,5 %. Fylkesrådmannen foreslår brutto driftsutgifter på 2.848 millioner kr til vidaregående opplæring i 2014.

Høsten 2014 blir Amalie Skram videregående skole åpnet. Samtidig skal tre skoler i Bergen sentrum nedlegges: Bjørgvin vgs., Tanks vgs. og Bergens handelsgymnasium.

En rekke nybygg og rehabilitering av bygg er dessuten på gang, deriblant nybygg for Åsane vgs., nybygg for to videregående skoler på Voss og ombygging av Årstad vgs.