• DYRERE: I hvert fall hvis du kjøper enkeltbillett i stedet for å bruke et Skysskort.

Bussprisene øker - igjen

Fylkesrådmannen vil øke prisen på buss- og bybanereise til 31 kroner. Men periodekort blir ikke dyrere.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal legger i dag frem sitt budsjettforslag for 2014. Administrasjonens forslag danner grunnlaget for den politiske behandlingen, og blir som oftest stående ganske uendret i fylkestinget.

Et av forslagene som flest mennesker vil merke på lommeboken, er å øke prisen på enkeltbilletter til Skyss. Innenfor én sone (for eksempel Sone Bergen) øker prisen fra dagens 29 kroner til 31 kroner neste år. Ellers i fylket blir økningen på 2,8 prosent.

- Vil stimulere kortbruk

Økningen kommer på toppen av fjorårets hopp fra 27 til 29 kroner, og betyr at enkeltbillettene etter flere år med takstfrys har gjort store hopp de siste årene. Så sent som i 2010 kostet det fremdeles 25 kroner.

Derimot har kortene blitt stadig billigere, relativt sett. Det blir ingen økning for  periodekortene (PeriodeSkyss, UngdomSkyss og StudentSkyss) neste år. Et månedskort for voksne innenfor Sone Bergen vil derfor fortsatt koste 690 kroner.

Fylkesrådmannen forklarer økningen både med behovet for større inntekter til Skyss, men også ønsket om at færre skal kjøpe enkeltbilletter.

"Fylkesrådmannen sitt budsjettforslag for 2014 legg opp til ytterlegare å stimulera til auka kortbruk og å redusera talet på enkeltbillettkjøp" skriver Haugsdal.

73 millioner mer i billettinntekter

Bybanens driftsbudsjett økes med 30 millioner kroner, som følge av at strekningen mellom Nesttun og Lagunen får sitt første hele driftsår. Dessuten er det lagt inn 20 millioner kroner til mer busskjøring, for å ta av for veksten i kollektivtrafikken.

Totalt er det lagt opp til at billettinntektene fra busser og bybane øker med 73 millioner kroner sammenlignet med 2013. Knapt halvparten av inntektsveksten er ventet å komme fra økte takster og resten fra økt passasjertall.

Knarvik-båten åpner igjen

Frå 1. januar 2014 blir de nye båtkontraktene satt i drift. Det betyr at  den nye Nordhordlandsruten (Knarvik-Frekhaug-Bergen) starter.

"Kvalitetsheving med nyare fartøy, større kapasitet, større ruteproduksjon og generell prisauke sidan førre anbodsrunde fører til at fylkeskommunen sine nettokostnader med båtdrifta aukar med 48 millioner kroner" heter det i budsjettforslaget.

Takstane for båtreiserblir økt med 2,8 % fra 1. januar 2014.

Kutt for videregående

Når det gjelder den andre store posten på fylkesbudsjettet, de videregående skolene, foreslår fylkesrådmannen et lite kutt.

Budsjettrammen for opplæringssektoren er redusert med om lag 12 millioner kroner, eller knapt 0,5 %. Fylkesrådmannen foreslår brutto driftsutgifter på 2.848 millioner kr til vidaregående opplæring i 2014.

Høsten 2014 blir Amalie Skram videregående skole åpnet. Samtidig skal tre skoler i Bergen sentrum nedlegges: Bjørgvin vgs., Tanks vgs. og Bergens handelsgymnasium.

En rekke nybygg og rehabilitering av bygg er dessuten på gang, deriblant nybygg for Åsane vgs., nybygg for to videregående skoler på Voss og ombygging av Årstad vgs.

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.

Velkommen til debatt i Bergens Tidende. Vi setter pris på sterke meninger. I våre kommentarfelt er det høyt under taket, men vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis respekt for andre debattanters meninger, etnisitet, religion og legning. Husk at mange leser dine ytringer her på bt.no. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå. Du må skrive under fullt navn.

Vennlig hilsen Gard Steiro, sjefredaktør.

Siste fra Lokalt

Fra fylkesbudsjettet:

"Rabattordninga vert forenkla ved at det vert ein rabattsats, 17 %, som gjeld både ved kjøp av enkeltbillettar betalt med KontantSkyss, for grupperabatt (minimum 10 personar) og familierabatt (vaksne pluss born).

    Også enkeltbillett kjøpt med mobil kjem inn under ordninga med 17 % rabatt. I staden for å måtta betala den nye minstetaksten på kr 31,00, går prisen ned til kr 25,80.

    Rabatten for enkeltbillett kjøpt med KontantSkyss vert sett ned frå ca. 23 % til 17 %. I minstetakstsona vert prisen på enkeltbillett betalt med KontaktSkyss då kr 25.80.

    Studentrabatten som no er på enkeltreiser over 7 soner og meir, fell bort.       

    Prisen på DagSkyss vaksen i Bergen vert sett ned frå 110 kr til 80 kr. Samstundes vert det innført DagSkyss for born og honnør til 40 kr."

Bilder

DAR KJEM DAMPEN: Nordhordland kan på nytt få båtrute til Bergen, flere tiår etter at

DAR KJEM DAMPEN: Nordhordland får på nytt båtrute til Bergen. Nå er det hurtigbåter tilsvarende "Snarveien" til Askøy som skal trafikkere fjorden. FOTO: HELGE SUNDE

NYBYGG: De omdøper denne historisk viktige skolens nybygg til Amalie Skram uten grunn. Det må her bemerkes at hun har «Dansk Borger, Dansk Undersaat og Dansk Digter» på sin urne og heller ikke har noe som helst med denne skolen å gjøre.ARKIVFOTO: ROAR CHRISTENSEN

ÅPNER: Amalie Skram vgs åpner neste høst. FOTO: ROAR CHRISTENSEN