Tide har foreløpig ikke klart å levere busser og sjåfører nok til å styrke rutene mellom Nesttun og sentrum. Det bekrefter Kaare Enæs, markeds— og informasjonssjef Tide Buss AS.

21 nye busser på vei

— I en situasjon med en anstrengt sjåførsituasjon ønsker vi å finne de mest effektive løsningene på hvor denne ekstraproduksjonen skal settes inn. Her har Tide Buss fremlagt forslag til Bergen kommune til hvordan dette kan løses. Foreløpig har vi ikke konkludert når det gjelder deler av denne ekstraproduksjonen, sier Enæs.

Til sammen er det snakk om en ruteproduksjon til tre millioner kroner.

Tide mangler også busser.

— Vi satte inn ni ekstra busser fra 20. august. Vognsituasjonen har derfor vært noe anstrengt så langt i høst. I november får vi levert 21 nye busser. Etter dette ser vi ikke at bussmangel skal være et problem for driften.

Tung overtidsbruk

Informasjonssjefen sier Tide har hatt små problemer med avlyste avganger. Daglig har Tide 6500 avganger. Av disse blir mellom 0 og 10 avganger avlyst. Tide forsøker å minimalisere konsekvensene for de reisende.

— Det vil kunne bety at turer på strekninger der det er høy frekvens på avgangen i første rekke blir berørt. Kapasitet blir mindre, bussene fullere, mens ventetiden ikke behøver å bli særlig lengre, sier Enæs.

Fordi sjåførsituasjonen er vanskelig, må Tide Buss bruke rundt 400.000 kroner i måneden på det selskapet kaller ekstraordinær overtid.

MANGELVARE: Tide Buss mangler ikke bare sjåfører, men også busser. Men de 21 nye bussene som kommer neste måned, skal kurere problemet.ARKIVFOTO: ODD E. NERBØ
Nerbø, Odd