I praksis vil det si at Skysskortet kan benyttes på trikken i Oslo og at rogalendingene kan benytte Kolumbus-koret om de tar Bybanen i Bergen.

Det er Samferdselsdepartementet som arbeider med å få til et universalkortsystem som er gyldig på alle landets busser og trikker. På årets satsbudsjett er det satt av fem millioner kroner til å forberede praktiske løsninger for et slikt kortsystem og informasjonssystem om rutetider.

Som AutoPASS

— Vi ønsker at det skal bli like enkelt å reise kollektivt alle steder i landet som det nå er å passere bomstasjoner med en autopassbrikke i frontruten, sier politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Sigrid Brattabø Handegard.

Hun sier at i prinsippet bør alle norske kollektivpassasjerer kunne betale med samme kort overalt i landet.

Det er de nye elektroniske billettsystemene som flere og flere trafikkselskap innfører som gjør at det mulig å utvikle et slags «autopasskort» for kollektivtransport.

I praksis vil det bety at kollektivbrukere som er på besøk i Oslo, Bergen eller andre steder ikke trenger å kjøpe enkeltbillett på bussen. Bussreisen kan betales med samme busskort som passasjerene benytter hjemme.

Båt, buss og bane

Handegard sier at tanken er at kortet skal kunne brukes både på buss, trikk, lokalbaner, hurtigbåter og ferger. NSB skal også knyttes til samarbeidet

For at dette skal være mulig, må trafikkselskapenes billettsystem ha fellesstandarder og de fylkeskommunale trafikkselskapene må være tilknyttet en felles organisasjon slik at de har muligheter til å fordele inntektene seg imellom.

Handegard opplyser at Samferdselsdepartementet allerede i flere år har arbeidet for å få tilpasset trafikkselskapene billettsystemer slik at passasjerene kan benytte samme kort på alle kollektivreiser innelands.

Felles standard

  • Siden 2006 har vi hatt en felles standard for godkjente elektroniske billettsystem i Norge. Nå arbeider vi i departementet med å få opprettet et felles selskap tilknyttet de fylkeskommunale trafikkselskapene som kan administrere billettordningen. Arbeidsmålet er at dette selskapet skal kunne dannes til neste år.
  • Det er et mål for regjeringen å øke andelen som reiser kollektivt i Norge.

Vi mener at utviklingen av et nasjonalt reisekort er et viktig virkemiddel for å få til dette, sier hun.

Glimrende idé

  • Det er en glimrende idé dersom vi kan få et slikt system til å fungere i praksis, sier fylkesordfører i Hordaland, Torhild Selsvold Nyborg.

Likevel gir hun selv lov til å være en smule skeptisk.

  • Når jeg tenker på alle problemene vi har, høres det nesten ubegripelig ut at at det skal gå an å få Skysskortet vårt til å virke på trikken i Oslo.

Men Nyborg vil likevel gi et «autopasskort» på bussen en sjanse.

  • Men forutsetningen må være at fylkeskommunene får inntektene av dette systemet, sier hun.