— Vi er ansatt i våre respektive busselskaper, men det er Skyss som i realiteten opptrer som arbeidsgiver for oss, sier Arne Rasmussen, Jarle Skjelvik, Ørjan Takle og Dagfinn Haga som representerer de tre lokale bussoperatørene, i tillegg til å sitte i bussgruppen til Vestnorsk Transportarbeiderforening.

Skyss planlegger bussruter og kjøretider helt ned på detaljnivå, og avgjør også hvilket billettsystem som skal brukes.

- Ingen innflytelse

— Kort sagt styrer de hele hverdagen vår. Arbeidstiden vår styres fullt og helt av ruteprogrammet. Vi er avskåret fra å komme med innspill. Busselskapene vi arbeider for, kan ikke gjøre noe annet enn å innrette seg etter bestillingene de får fra Skyss, sier de tillitsvalgte, og understreker at kritikken deres ikke er rettet mot Tide, Nettbuss og Nobina.

Les også:

— Arbeidslivet skal ikke være slik, supplerer Roger Moum, leder i Vestnorsk Transportarbeiderforening.

— Dette er en utvikling som kom med innføringen av anbudsplikten for noen år tilbake. Vi ser at vi ikke kan få fjernet den, men vi ønsker å ha påvirkning på vår egen arbeidsplass, sier Dagfinn Haga.

Brev til Arbeidstilsynet

Som leder for transportarbeidernes bussgruppe her vest, har han skrevet brev til Arbeidstilsynet og bedt om svar på om sjåførenes arbeidsforhold kan tolkes slik at Skyss leder virksomheten i arbeidsgivers sted. Hvis Arbeidstilsynet er enig, kan Skyss i henhold til arbeidsmiljøloven ha forpliktelser som i dag ikke er ivaretatt. Dette kan blant annet påvirke de ansattes rett til styrerepresentasjon. Arbeidstilsynet har foreløpig ikke svart.

Bussgruppen har også skrevet brev til samferdselsutvalget i Hordaland fylkeskommune.

— Vi ønsker rettigheter knyttet til samarbeid og faste møtepunkt med Skyss. Det har vi ikke i dag. Alt blir bestemt over hodene på oss, sier Dagfinn Haga.

Han gjør det klart at representanter fra de ansatte heretter vil bli å finne på tilhørerbenkene når samferdselsutvalget har møter.

Kritiske til bonuser

De tillitsvalgte i busselskapene er også kritiske til belønnings- og bøtesystemet til Skyss. Busselskapene får bonuser målt etter blant annet punktlighet og kundetilfredshet. På samme måte får de gebyrer ved forsinkelser, uteblivelse av ruter og lav score på kundetilfredshet.

— De som bestemmer, skjønner ikke hva som skjer bak rattet på en buss, sier Arne Rasmussen.

Landsproblem

De tillitsvalgte har også hatt kontakt med sjåfører som kjører på fylkeskommunale anbud også andre steder i landet.

Les også:

— Dette er åpenbart et gjennomgående problem over hele linjen. Får vi til noe her i Hordaland som gir oss mer innflytelse, håper jeg det får konsekvenser også andre steder, sier Dagfinn Haga.

Han tror det vil være positivt for alle parter hvis sjåførene får en hånd på rattet når ruteprogrammet blir satt opp.

— Det ville ha blitt en bedre hverdag for sjåførene og mer realisme og forutsigbarhet for passasjerene, sier Haga.

De tillitsvalgte håper utspillet deres blir tatt konstruktivt.

— Vi gjør dette fordi vi er interessert i å gjøre en best mulig jobb, understreker avdelingstillitsvalgt Jarle Skjelvik i Nobina.

Skyss: Forholder oss til selskapene

— Vi har kontrakter med de tre busselskapene og forholder oss profesjonelt til dem, sier Oddmund Sylta, direktør i Skyss.

Han er undrende til at sjåførene ikke tar disse spørsmålene opp med sine respektive selskaper.

— Det er Tide, Nobina og Nettbuss som er arbeidsgivere til bussjåførene, ikke Skyss. Da virker det noe rart at synspunktene ikke kjøres frem overfor disse selskapene, sier Sylta.

Han er ikke kjent med frustrasjonen de tillitsvalgte gir uttrykk for.

- Tas på alvor

— Får dere innspill fra selskapene for eksempel om sjåførenes kjøretid og hvilepauser?

— Ja, vi har tett og god dialog med dem både om rutetider og kjøretider. Jeg vil understreke at vi naturligvis tar sjåførenes kjøretid på alvor, derfor vurderer vi seriøst de forslagene som kommer fra busselskapene.

— Er du overrasket over situasjonen de tillitsvalgte beskriver?

— Det har jeg egentlig ikke noen kommentar til. For oss gjelder det alltid å lete etter gode samarbeidsformer, slik at vi kan gi brukerne et best mulig tilbud.

Synes det er trist

Gustav Bahus, leder i samferdselsutvalget i fylkeskommunen, synes det er trist hvis sjåførene opplever forholdet til Skyss på denne måten.

— Jeg tror likevel det vil være mer formålstjenlig for bussjåførene å ta dette opp med sine respektive selskaper fremfor å vise til Skyss sin posisjon og praksis, sier Bahus.

Vil med tidligere

Ifølge hovedtillitsvalgt Dagfinn Haga er det ikke dialogen med de respektive selskapene som er problemet.

— Samtaler med ledelsen er en del av hverdagen. Ulempen er at vi ofte kommer inn på et for sent tidspunkt, når Skyss allerede har lagt rammene. Dermed får vi ikke anledning til å påvirke vår egen hverdag.

Haga ønsker en juridisk betraktning om rettigheter knyttet til samarbeid og møtepunkt med Skyss.

— For oss ville det vært mer fornuftig å samarbeide direkte med Skyss når det gjelder utarbeidelse av kjøreruter og rutetider for sjåførene, slik at våre synspunkter kommer frem i en tidligere fase, sier han.