— Jeg har sittet i telefoner med medlemmene våre i hele formiddag, og de kunne nok tenkt seg et større kronetillegg, sier Jan Sivertsen, leder for Vestnorsk Transportarbeiderforening.

Klokken seks i dag tidlig fikk han meldingen fra Riksmeklingsmannen om at det forelå en anbefalt avtale.

— Jeg er glad på vegne av kundene våre. Og selv mener jeg avtalen bikket så mye over den røde streken at vi ikke kunne si nei, lyder Sivertsens dom.

Timetillegget er på fem kroner og 50 øre, fire kroner mer enn det som ble gitt i industrioppgjøret. I tillegg får de mange bussjåførene som jobber delte skift et tillegg på inntil 10.000 kroner i året.

Frykter økt lønnsgap

— Industriarbeiderne fikk 1,50 kroner, men de har lokale forhandlinger. Det har ikke dere?

— Jeg er redd lønnsgapet på 40.000 kroner opp til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn kan komme til å øke også i år. Men vi har fått inn i avtalen vår at vi skal få en bransjeavtale som bringer lønnen vår opp på gjennomsnittet til industriarbeiderne.

I avtalepunktet Sivertsen viser til heter det: «I bussbransjeavtalen skal lønnsnivået heves til et nivå mer på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.»

— Jeg kan vanskelig tolke dette på annen måte enn at vi i løpet av svært kort tid, trolig fra 2008 har fått et betydelig lønnsløft.

Så gjenstår det å se hva medlemmene sier. Sivertsen ser at tillitsvalgte har en jobb å gjøre med å overbevise om at avtalen er god nok.

— Det er veldig blandede følelser ute, sier han.

Uravstemning

— I forhandlingsdelegasjonen deres stemte to av syv medlemmer mot å godta den siste skissen til Riksmeklingsmannen. Kan det gå mot nei i en uravstemning?

— Jeg håper at folk skjønner at dette kan være en god mulighet for oss. Jeg ser ikke at et nei til avtalen og en mulig konflikt kan gi oss en bedre avtale, sier Jan Sivertsen.

INGEN STREIK: Bussene går som vanlig i dag, men det er ikke sikkert at bussjåføren er en mann med godt humør.
Knut Strand (arkiv)