1968

De nye rutene, eller linjene som det het da Sporveien overtok var:

Linje 7, som startet i Neumannsgt. videre Løvstakktunnelen— F. Bernadottesvei – Dag Hammarskjøldsvei – Benshaugen – Krohnegården – Løvstakkskiftet.( Til gården Ivarsland før snuplassen i Løvstakkskiftet var ferdig).

Linje 12 Startet i Sverresg. – Løvstakktunnelen – F. Bernadottesvei – Skarphaugen – Ortustrand.

Linje 13 Startet også i Sverresg. – Løvstakktunnelen – F. Bernadottesvei – Skarphaugen – Myrholtet – Hesjaholtet – Varden.

Linje 18 kjørte Laksevåg – Løvstakkskiftet.

Linje 19 startet fra Engen – Melkeplassen – Løvstakkskiftet.( Til gården Ivarsland før snuplassen i Løvstakkskiftet var ferdig).

Takstendring 1. mars til Kr.1. for voksenbillett.

1969

Linje 13 forlenget til Bjørge, (Kjerreidviken) 17. Februar. (enkelte turer).

1970

Linje 12 forandret: Sverresg. – Løvstakktunnelen – F. bernadottesv.- Dag Hammarskjøldsvei – T. Segerstedsvei – Smiberget – Skarphaugen.

Takstendring 1. nov. Kr 1,25.

1971

Sammenslåing av Laksevåg Kommunale Rutebilselskap og Bergen Sporvei. Det nye navnet ble Bergen Sporvei.

1972

Takstendring til kr. 1,50

1973

Linje 7 og 19 ble slått sammen med betegnelsen Linje 19.

Engen – Melkeplassen – Krohnegården – Benshaugen.

Linje 18 fra Laksevåg til Løvstakkskiftet fikk innskrenket drift.

Bergen Sporvei ble aksjeselskap.

1974

Takstendring til kr. 2,00.

1975

Innføring av universalkort til kr. 80.( Månedskort).

1976

Innføring av sonetakster 19. sep.

Takstendring.

1977

Linje 19 kjørte til Bråtet istedenfor til Benshaugen.

Linje 12 og linje 3 slås sammen til linje 3. Skarphaugen - Smiberget-Ortustranden -T. Segerstedsv. - D. Hammarskjøldsv. - F. Bernadottesv. - Løvstakktunnelen - Nøstet - Sentrum - Ibsensgt. - V. Bjerknesv.

1979

Kortautomater innført. (pling).

1980

Ny linje 14 starter i januar fra V. Torvgt. Løvstakktunnelen – F. Bernadottesv. – Barlia.

Linjene 3 og 19 forlenget til Oasen. Ny bussterminal bygget der.

Linje 18 nedlagt.

Takstendring til kr. 4,00.

1981

Takstendring til kr. 5,00.

1982

Linje 14 begynte å kjøre over Vestlund og Løvåsen til Barlia.

Takstendring til kr. 6,00.

1983

Linje 19 forlenget til Bønestoppen.

Takstendring til kr. 7,00.

1984

Sydnestunnelen åpnet 10. desember. Linje 13 og 19 kjører fra N. Brunsgt.

Linje 8 og 14 ble slått sammen til linje 9. Barlia – Løvåsen – Vestlund – Løvst. tunnelen – Sentrum – Øyjorden.

1985

Universalkort (månedskort) kr.280.-

1987

Bønesekspressen linje 15 innført 18. Mai. Bønestoppen – Sikthaugen – Løvstakktunnelen – Sentrum.

Universalkort kr.310.-

Nattbuss innført som prøveordning og senere permanent.

Kl. 02.00 og 03.00

To linjer i Fyllingsdalen:

Melkeplassen – Bønestoppen – Ortustranden og

Varden – Bjørge – Laksevåg.

1988

Bus- Pos innført som prøveordning.

Takstendring 3. januar til kr.10.-

1989

Linje 19 kjørte til N. Brunsgt.

Linje 18 Oasen – Skaret – Melkeplassen – N. Brunsgt. blir opprettet. (eller 1988).

Bus-Pos overtok for fullt.

1993

Linje 60 blir opprettet 26. april. Sentrum – Løvstakktunnelen – Sikthaugen – Bønestoppen – Bønes Senter – Ø. Kråkenes – Bergveien- Strømmeveien – Kanalveien – Danmarksplass – Sentrum. Og andre veien annenhver avgang. Søndag morgen over Krohnegården. Linjen var i samarbeid med PAN.

Linje 61 ble også opprettet. Det var linje 15 som skiftet linjenr.

Linje 62 kjørte fra Oasen over Bønes – Strømmeveien – Bergveien – Ø. Kråkenes – Bønes – Oasen

Linje 9 kjørte over Skaret og Krohnegården annenhver tur etter kl. 20. Også lør- og søndag.

1995

Laksevåg vognstasjon nedlagt.( LKR garasjen). Linje 13 og 19 fikk ut- innkjøring fra Mannsverk.

1996

Taksten var kr.14.- for voksenbillett 1 og 2 soner.

Kr 22,- for 3 soner (Bønes).

1997

Samkjøring med PAN.

Linje 31 blir opprettet. Linje 13 nedlagt.

Linje 31 startet fra Varden og kjørte linje 13 sin trasé til sentrum og videre til Minde.

Linje 3 blir nedlagt og linje 80 opprettet.

Linje 80 kjører fra Oasen til Sentrum via Busstasjonen – Åsane Terminal – Flaktveit.

1998

A/S Bergen Sporvei og A/S PAN Trafikk fusjonerte 1. januar og fikk navnet Gaia Trafikk A/S

Linje 31 ble forandret til Lægdene istedenfor Minde.

Kilder: Nytt Spor og Sporveiens årsberetninger.

Lars Helge Isdahl har sendt oss dette bildet av en buss som var skiltet med Linje 14 på Mannsverk:

Han skriver : "Når det gjelder busslinjene til Fyllingsdalen så var der en linje som aldri ble opprettet av Bergen Sporvei. Når de overtok busskjøringen til Dalen skulle der også være en Linje 14 Sentrum — Hesjeholten. Denne kom aldri, men ble dekket av Linje 13 Sentrum - Varden."

Husker du disse linjene? Skriv i kommentarfeltet.

Harry Runderheim
Harry Runderheim
Harry Runderheim
Helgeplassen.
Harry Runderheim
Harry Runderheim
Siste L13-ruter fra Sporveien.
Harry Runderheim
Siste L19-ruter fra Sporveien.
Harry Runderheim
Siste L9-ruter fra Sporveien.
Harry Runderheim