Lene Vermedal

Petter Natvig

— Det er en del som halter i dagens regelverk. Det er paradoksalt at det er påbudt med belter for sittende passasjerer, mens stående passasjerer står usikret, sier direktør i Trygg Trafikk, Leif Agnar Ellevset.

Han vil ha en gjennomgang av dagens regelverk for å luke ut de meste åpenbare urimelighetene. Når det gjelder bruk av håndholdt telefonutstyr er hans inntrykk at sjåførene stort sett er fornuftige.

— Men det bør være minst like strenge krav til buss som til personbil, sier Ellevset.

Forbud mot bruk av håndholdt mobiltelefon ble innført i 2000. Også busser og taxier omfattes av forbudet, men såkalt «internt samband» er unntatt fra loven.

Følger reglene

— Vi pålegger våre sjåfører å følge regelverket, sier Markeds- og informasjonssjef i Gaia trafikk, Nicolay Leganger.

Han tilføyer at de aller fleste følger reglene. I motsatt fall vurderes det i hvert enkelt tilfelle hvor alvorlig overtrampet er.

— Vi har bare hatt noen få tilfeller hvor sjåfører er blitt oppsagt av sikkerhetsmessige årsaker, sier han videre.

I de bussene hvor det er pålagt, er sikkerhetsbelter installert. Skilter er også satt opp med oppfordring til passasjerene om å bruke beltene.

— Men om sjåføren skulle kontrollere at alle brukte beltene sier det seg selv at det ville blitt vanskelig å holde rutetidene, sier Nicolay Leganger.

Fryktet for sikkerheten

Lørdag for to helger siden: Byen sydet og kokte av liv etter Dragebåtfestival og utekonsert på Vågen. Jarle Gjersvik sto på Bryggen ved SAS-hotellet og ventet på nattbussen til Flaktveit. Den skulle gå klokken 03.00, men kom klokken 03.38.

— Da bussen kom fra Torget var den allerede ganske full. Folk på busstoppet strømmet inn på bussen, noen måtte stå igjen, forteller Gjersvik. Han så at en kvinne besvimte i trengselen på bussen.

— Jeg vet ikke hvordan det gikk med henne, men det ble i alle fall tilkalt ambulanse.

— Fulle mennesker sto tett opp i bussjåføren, og man vet aldri hva de kan finne på. Sjåføren var ung og uerfaren og klarte ikke sette grenser overfor alle passasjerene som trengte seg på, sier Gjersvik. Selv følte han at sikkerheten var så dårlig om bord at han ringte politiet.

«Hvor er fornuften?»

Jarle Gjersvik og broren var blant passasjerene som gikk av bussen selv om de hadde betalt 65 kroner hver for turen. De kom seg hjem i taxi. Regningen fakset Gjersvik til Gaia trafikk AS. Han har ennå ikke fått pengene tilbake.

— Det er egentlig ikke pengene om å gjøre, det er prinsippet. Mens alle hyler om sikkerhet i russebiler, og folk blir bøtelagt for manglende bilbelte i bil, er det jo merkelig at busser kan kjøre i 80-90 kilometer i timen på motorveien med en buss full av ståpassasjerer. Er det virkelig lov? Og hvor er fornuften? spør Gjersvik.

Gaias markeds- og informasjonssjef forteller at den aktuelle nattbussen har plass til 82 passasjerer, hvorav 29 er ståplasser.

— Vi har registrert 84 passasjerer i kassaapparatet. Det betyr at antallet passasjerer var opp under og muligens over grensen for hva som er lovlig, sier Leganger.

Kontroller prioriteres ikke

Bruk av bilbelte er påbudt på busser hvor færre en 45 prosent av plassene er ståplasser. Etter at regelendringen ble innført i 1999 har antall skadde og drepte i busstrafikk gått drastisk ned. Vegvesenet mener likevel at det er langt igjen før bruken er tilfredsstillende høy.

— Jeg håper det ikke må en større ulykke til før folk tar dette alvorlig, sier Tom Børslid, er overingeniør i Statens vegvesen på Bergen trafikkstasjon.

Det første året etter at påbudet kom hadde veivesenet en rekke såkalte informasjonskontroller blant busselskapene. Det innebar at de ikke skrev ut gebyrer, men gikk rundt og informerte passasjerer om det nye regelverket. Etter dette har veivesenet valgt ikke å prioritere denne typen kontroller på kollektivtransport.

— Det er for omfattende og tar for mye tid. Det er rett og slett praktisk vanskelig å få til, sier Tom Børslid i Statens vegvesen.

SOM SILD I TØNNE: Bergens Tidende kunne ved selvsyn konstatere trengsel og full midtgang da vi tok rute 30 til Sandsli fra sentrum i går midt i rushen.

SOM SILD I TØNNE: Bergens Tidende kunne ved selvsyn konstatere trengsel og full midtgang da vi tok rute 30 til Sandsli fra sentrum i går midt i rushen.
FOTO: HELGE SKODVIN