1. oktober 1999 ble det innført krav om belter i nyregistrerte busser. Påbudet fikk ikke tilbakevirkende kraft. Dessuten gjelder ikke bestemmelsen busser der mer enn 45 prosent av det totale passasjerantallet er registrert som ståplasser. De fleste Gaia-bussene, selv de nyeste, er derfor unntatt fra beltepåbudet.

— Så vidt vi har oversikt over, er det bare en del av nye gassbussene i Bergens-området som er utstyrt med belter, sier overingeniør Tom Børslid ved Statens veivesen Hordaland.

Mye tyder på at færre ville ha blitt skadet dersom det hadde vært belter i ulykkesbussen fra Fyllingsdalen.

— Det er særlig ved front-mot-front-kollisjoner sikkerhetsbelter begrenser skadeomfanget, sier Tom Børslid.

30. august veltet en buss med pensjonister utfor veien ved Hov i Land. En person omkom, to ble hardt skadet, og flere eldre pådrog seg lettere skader. Denne bussen var utstyrt med belter. I etterkant gikk politiet ut og sa at ulykken kunne ha fått et enda større omfang dersom pensjonistene ikke hadde benyttet beltene.

I Hordaland totalt er bare ca. 10 prosent av bussene utstyrt med sikkerhetsseler. Politi og vegvesen har heller ikke vært spesielt flittig med å bøtelegge passasjerer som ikke bruker beltene der de finnes.

— Under kontroller har vi nøyd oss med å formane de busspassasjerer som ikke har brukt belter, sier overingeniør Børslid.

Påbudet om belter i nye busser er omstridt. Paradokset er at passasjerer som står i bussen, ikke har noen muligheter for å sikre seg. Passasjerer som sitter, risikerer et forelegg på 750 kroner dersom de ikke bruker belter der dette finnes.