I 02-tiden natt til søndag 23. februar i år kjørte bussføreren en leddbuss — en såkalt partybuss - gjennom Bergen sentrum.

Det var 45 personer om bord da bussen svingte inn i Olav Kyrres gate på vei vestover.

Utenfor kjøpesenteret Xhibition gikk det galt. En 26-årig mann fra Hordaland ble overkjørt og døde trolig momentant.

Forsvarer: - Kjørte pent og forsiktig

Bussførerens førerkort ble umiddelbart inndratt etter ulykken, og mannen i 20-årene ble siktet for uaktsomt drap etter straffelovens paragraf 239.

Hendelsesforløpet er ikke fullstendig klarlagt, men sjåføren mener at det ikke er grunnlag for siktelsen.

— Han har kjørt pent og forsiktig, bussen har ikke hatt stor fart og ingen har merket noe som helst. Så min oppfatning er at det ikke er snakk om uaktsomhet, sa advokat Jon Olav Holvik på vegne av sjåføren noen dager etter dødsulykken.I juni fikk ulykkessjåføren førerkortet tilbake, men med beskjed fra politiet om at de ville gå til retten og kreve det beslaglagt igjen.

Måneden etter fikk politiet medhold i å beholde siktedes førerkort til straffesaken er endelig avgjort.

Det synes bussføreren er et «uforholdsmessig inngrep» - og anket til Gulating lagmannsrett. I et støtteskriv til anken skriver forsvarer Holvik blant annet:

«Han representerer ingen trafikkrisiko og har nå fått førerkortet tilbake. Han trenger førerkort i sin arbeidssituasjon.»

- Kan stilles spørsmål

Men i en fersk kjennelse fra lagmannsretten, avsagt fredag, blir førerkortbeslaget opprettholdt.

— Fortsatt beslag er nødvendig også av trafikksikkerhetsmessige årsaker, heter det i kjennelsen.

Dommerne i lagmannsretten stiller også et kritisk spørsmål til den nattlige kjøreturen:

— Selv om siktede hevder å være en dyktig og erfaren sjåfør, var det like fullt slik at han denne gangen hadde en person med seg for å vise hvordan han skulle kjøre bussen i sentrum og få erfaring for det. Det kan stilles spørsmål ved om det var rette måten å få bykjøringserfaring ved å kjøre en partybuss i sentrum om natten.

UTRYKNING: En BT-leser tok dette bildet av ulykkesstedet like etter hendelsen. ARKIVFOTO: Tor Andreas Lothe