Politiet og brannvesen rykket ved sekstiden ut til brann i gassbuss på sørsiden av Haukelandstunnelen.

Trafikken ble først stanset, på grunn av mulig eksplosjonsfare.

Det skal ikke ha vært passasjerer i bussen.

Brannen ble meldt i sekstiden. Ti over seks ble brannen meldt slukket.

Branntilløpet var i det elektriske anlegget.

Tide er kommet på stedet for å taue vekk bussen.

Inntil den er fjernet, blir trafikken dirigert forbi brannstedet.