Det kommer frem i fylkesrådmannens budsjettforslag for Hordaland fylkeskommune. Det ble lagt frem i dag.

Ombordtillegg

Fra 1. januar foreslås det å øke bussbilletten i minstetakstsonen med to kroner, fra 25 til 27, for dem som betaler kontant.

Hvis du betaler med Skysskortet er det imidlertid billigere.

1. oktober stiger billettprisen med ytterligere 10 kroner, til 37 kroner for dem som kjøper billett hos sjåføren.

I en pressemelding heter det at dette«ombordtillegget» er å anse som et gebyr for å få de reisende til å bruke mer kort når de reiser med buss. Tanken er at det skal bidra til at bussene kommer raskere frem hvis betalingen går smidigere.

Ønsker mindre cash

— Altfor mange betaler kontant til sjåføren. Vi ønsker å redusere dette tallet, selv om vi faktisk tjener godt på denne gruppen. Hvis flere har betalt på forhånd, går reisetiden ned. Vi får mindre kontanter på bussen. Det er bra av sikkerhetsmessige grunner, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen.

Det sies videre at flere billettautomater skal utplasseres og en internettløsing for kjøp av billetter skal være klar sommeren 2012. Reiser du med båt, kan du forvente tre prosent takstpåslag. Det gjelder alle billettyper, unntatt UngdomsSkyss som har uendret pris, det vil si 300 kroner.

Mindre penger

Totalt foreslår fylkesrådmannen å redusere samferdselsbudsjettet med 35 millioner kroner, til 2322,9 mill. kr.

396 mill. kr går til vedlikehold av fylkesveiene. 1390 mill. kr til bussruter inkludert skoleskyss, 84,7 mill. kr går til båtruter, 307,1 mill. kr til fylkesveiferjer, 99,1 mill. kr til Bybanen og 45,0 mill. kr til transportordningen for funksjonshemmede.

Fylkesrådmannen advarer om at det vil bli færre kilometer med ny asfalt på fylkesveiene i 2012 enn i år. Det skyldes at kostnadene til drift og vedlikehold av veiene har økt, mens budsjettet blir ført videre på dagens nivå.

Gjelden øker

Totalt er Fylkesrådmannen sitt forslag til driftsbudsjett for Hordaland fylkeskommune for 2012 på nær 6,2 milliardar kroner. Det er første gang siden fylkeskommunen mistet ansvaret for sykehusene i 2001, at budsjettet passerer 6 milliarder kroner.

Det er planlagt å bruke hele 2,54 milliarder kroner på investeringer i 2012 og 444 mill. kr til renter og avdrag på lån i 2012. Det er medvirkende til at fylkets lånegjeld øker med hele 54 prosent de kommende fire årene. I 2015 vil Hordaland ha en gjeld på nesten 8,5 milliarder kroner.

Hva synes du om å skru opp prisene for folk som betaler kontant på bussen? Si din mening i feltet under!