Han søker å avdempe den usikkerheten som Monica Mælands uttalelser om bussens skjebne skapte i går.

Til BT sier Mæland at hun ikke vil legge ned gratisbussen.

– Vi har sagt opp en avtale med Tide, og forsøker nå å skaffe penger enten fra fylkeskommunen eller staten til å dekke utgiftene. Får vi ikke penger derfra, må vi forsøke å skaffe pengene på andre måter. Men per i dag har vi ikke satt av penger til gratisbussen, sier hun.

Mæland kan skyte en hvit pil etter penger fra Hordaland fylkeskommune.

– Kommunen satte i gang dette tilbudet før forsøksordningen med kommunalt ansvar for kollektivpengene kom. Nå er forsøket avsluttet, og da beholder kommunen ansvaret for gratisbussen, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF).

Hun mener fylkeskommunen allerede bruker så mye penger på kollektivtilbudet i Bergen at det er utelukket med mer penger.

Det får ikke partifelle Filip Rygg til å steile.

– Får vi ikke penger fra fylkeskommunen, skal vi skaffe pengene selv. Vi har ikke brukt alt vi får inn på piggdekkgebyret. De midlene skal gå til miljøtiltak. Dette er både et miljøtiltak og et fremkommelighetstiltak for eldre og bevegelseshemmede, sier han.