Gutten skal ikke ha blitt hardt skadet. Politiets logg omtaler det som at gutten har «dultet» borti bussen.

Ambulanse ble sendt til stedet, men politiet regner ikke med at gutten fikk noen fysiske skader av betydning.