Det var en tom HSD-buss på vei opp Unnelandsvegen i Arna som gikk i grøften.

— Det var ekstremt glatt vei. Bussen var uten passasjerer og på vei oppover da den pent og pyntelig skled ut i grøften. Vi skulle ha sendt opp en buss til, men lot det være inntil veien er strødd, sier direktør Frank Aadland i HSD-buss til bt.no.

Bussføreren ble ikke skadd da bussen gled ut i grøften.

Underis, temperaturer litt under null og vind kan skape ekstrem glatte veier. Dette gjelder ikke minst vinterveier i Bergen som Unnelandsvegen, Totlandsvegen og Gullfjellsvegen.

Verken Vegtrafikksentralen eller politiet har fått melding om andre ulykker på glatten i mor-ges, bortsett fra en kollisjon i på Odland i Meland kommune. - Vi merker at folk var tidligere ute i morges enn de pleier. De har nok lært av tidligere snø-værsdager, sier Gunn Hellesø på Veitrafikksentralen til bt.no.