• Det er lettere å ta standpunkt til saker som angår ungdom direkte, tror Maiken Fotland og Even Sørland, førstegangsvelgere og deltakere i skolevalget.

Denne uken har de to tredjeklassingene ved Åsane gymnas fått en forsmak på valgets kvaler. Tirsdag styrte Even og Maiken panelet under skolevalgdebatten på Åsane. I går gikk de selv til valgurnene og deltok deretter i opptellingen.

— Hvilke saker tror dere opptar førstegangsvelgerne? - Skole, gratis skolebøker og billig buss, sier Maiken.

— Ja, og så litt krig og fred og sånt, supplere Even med et smil.

— Hva med en sak som bybanen?

— Her i Åsane tror jeg mange vil stemme Høyre nettopp fordi de er imot bybanen. Hva skal vi med den, den går jo til Nesttun? spør mange. Selv har Even bestemt seg for å gi sin stemme til RV. Torstein Dahle har vist seg grundig og flink i bystyret, synes han.

Maiken teller fortsatt på knappene. Kanskje SV hvis partiet opptrer overbevisende i skolevalgdebatten.

— Hva har dere gjort for å finne frem i partivrimmelen?

— Jeg leser mye aviser, ser debatter på tv, sier Maiken og blir supplert av Even:

— På skolen har vi brukt tid til å studere valgprogrammer på internett. Så har vi jo debatten her da, sier Even og går for å introdusere panelet.

Fem over tolv braker det løs. Litt mer løssluppent, litt større bokstaver og litt mer texas enn valgdebatter flest.

— De der borte de vil ha det som i Albania, Kina og Nord-Korea. Jeg nevner Stalin, Lenin og Mao. Er det slikt dere ønsker? spør Høyres Linda Emilie Ellingsen retorisk og peker i retning av SV og RV.

Mest latter høster et kvikt hode i salen da han raskt repliserer følgende utbrudd fra RV'er Jo Elster:

— Eg e' fanen ikkje politiker.

— Ka gjør du her då? lyder spørsmålet fra salen. Skolevalg er ikke helt som andre valg.

FØRSTEGANGSVELGERE: Maiken Fotland og Even Sørland, begge tredjeklassinger ved Åsane gymnas skal stemme for første gang i år. Denne uken har de varmet opp med skolevalg.<p/>FOTO: KNUT STRAND