Hun kom syklende over Danmarksplass mot sentrum der sykkelstien går gjennom busslommen foran gamle Forum Kino.

— En buss sto parkert i busslommen og jeg måtte derfor svinge ut i veibanen for å passere den. Jeg hørte eller så ingenting før en buss smalt inn i sykkelen bakfra og jeg ble slengt bortover veien. Hun er nå sykmeldt foreløpig for ti dager.

Ifølge Hordaland Politikammer er det opprettet en vanlig sak på uhellet, men at det er for tidlig å si noe om utfallet av etterforskningen.

Silje Molnes, som til daglig studerer kjemi på Universitetet er skremt over hvor farlig det er å være syklist på Danmarksplass.

  • Jeg synes bussene kjører for fort og tar for lite hensyn.

Hun har også tidligere blitt påkjørt her, men da uten å bli skadet, opplyser hun.

- Farlig strekning

— Dette var en forventet ulykke, sier hovedverneombud i GAIA Buss, Per Bessessen til BT. Det er ingen tvil om at dette er en farlig strekning. I rushtiden er det rene galoppbanen og nå i mørketiden opplever mine kollegaer som trafikkerer strekningen mange nesten-ulykker.

— Skal det bli tryggere her, må sykkelstien adskilles fysisk fra kjørebanen, sier han.

Ifølge Bessessen har Gaia i eget brev til Statens vegvesen foreslått konkrete løsninger på problemet, men har fått til svar at det ikke var penger til utbedring.

Han understreker at Gaia hele tiden har vært uenige i løsningen som veivesenet valgte. Også politiet har vært kritiske til måten det er gjort på, opplyser han.

Ny sykkelvei i 2007

Overingeniør, Morten Henriksen, i Statens vegvesen, forstår bekymringen til syklister og bussjåfører.

— Hovedproblemet er plassmangel. Det er derfor vanskelig å slippe unna konflikten mellom sykkelsti og busslomme.

Men Henriksen sprer lys i enden av tunnelen og lover at de allerede i 2007 vil ha kommet langt i å legge en ny sykkelsti på andre siden av veien mot Solheimsviken. Dette vil skje i forbindelse med ferdigstillelsen av den nye Solheimsgaten og byggingen av bybane.

Men frem til den tid må altså syklister og busser kjøre om hverandre over Danmarksplass.

FARLIG SYKKELVEI: Hjernerystelse og forslått skulder ble resultatet da Silje Molnes (20) ble påkjørt bakfra på sykkelstien ved Danmarksplass.