Ulykken skjedde rundt 11-tiden onsdag, på fylkesvei 545 ved Valvatne på Stord.

— Det dreier seg om en buss som kjørte inn i en personbil som sto og ventet ved et gangfelt. Bilen har dermed beveget seg inn i en handikappbil, en overbygget rullestol, som var i ferd med å krysse gangfeltet, sier operasjonsleder Rune Plassen i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Begge til sykehus

Ifølge ham ble både kvinnen i rullestolen og den kvinnelige sjåføren av personbilen fraktet til Stors sjukehus med ambulanse.

— Det skal dreie seg om lettere personskader for begge. Hastigheten var ikke kjempestor, men handikappbilen veltet, sier Plassen.

Kvinnen i personbilen klaget over nakkesmerter.

Føreren av bussen, en norsk mann i 50-årene, fikk førerkortet beslaglagt.

Særlige aktsomhetskrav

— Det er fordi ulykken skjedd ved et fotgjengerfelt. Der er det særlige aktsomhetskrav til en sjåfør, sier Plassen.

Han føyer til at det ikke er mistanke om rus eller promille.

Ådne Kaldefoss kom til ulykkesstedet like etter ulykken.

— Alle nødetatene var på plass. Jeg så en buss som sto over begge kjørefeltene. Det var tydelig at personbilen hadde kjørt mot fotgjengerfeltet, der handikappbilen krysset, og at bussen hadde skubbet bilen inn i handikappbilen, sier Kaldefoss.