En buss havarerte i Bjørgeveien i ettermiddag, og stengte veien i en kortere periode.

Etter en stund fikk redningsmannskap flyttet kjøretøyet inn i en busslomme, tilfeldigvis rett under et av vegvesenets kamera.

— Vi fikk flyttet den ut av veien innen rushtrafikken startet for alvor. Nå går trafikken sakte i området av seg selv, og bussen vil bli fraktet ut med køen i samme lave tempo som alle andre, sier Ove Amundsen, vaktoperatør i Vegvesenet.

— Den står jo direkte under kameraet vårt, så vi følger med og har god oversikt, sier Amundsen.