Vedlikeholdsarbeider på Bergensbanen fører til at NSB må frakte passasjerer med buss i stedet for tog. Arbeidene starter 14. mars.

Vedlikeholdsarbeidene skal utføres mellom Voss og Arna og er planlagt å vare i tre uker. På grunn av arbeidene vil buss erstatte tog i arbeidsperioden i ukedagene. Disse arbeidsperiodene vil vare i noen timer midt på dagen.

Rutetabellen er gjeldende, men buss vil erstatte tog på strekningen Bergen — Arna - Voss 14. -18 mars, 21.- 25. mars og 28. mars - 1. april. Busser vil bli brukt noen timer midt på dagen disse datoene.

Se detaljer om hvilke tog som rammes her

Selv om mange tog er innstilt, vil det bli kjørt arbeidstog utenfor rute. En må derfor forholde seg som om det går ordinær togtrafikk på sporet. Tog kan ventes til enhver tid, opplyser Jernbaneverket.

Det skal også utføres arbeid flere steder på strekningen Bergen - Hønefoss 1. april (klokken 22.40) - 3. april (klokken 09.45), og strekningen vil bli stengt for trafikk. Også her blir det satt opp alternativ transport