Debatten om kollektivpriser har gått høyt i høst, etter at fylkestinget i juni vedtok en takstsone i fylket.

Det forslaget ble lagt på is tidligere i høst, men i fylkesrådmannens budsjettforslag lå det fortsatt inne en betydelig takstøkning for å dekke merforbruket som har oppstått i år.

Øker med 55 kroner

Torsdag vedtok fylkesutvalget på sitt møte på Stord å redusere økningen av kollektivprisene, i forhold til det opprinnelige forslaget.

I minstetakstsonen, som gjelder hele sone Bergen, blir prisen på 30-dagers periodekort 745 kroner neste år. Det er en økning på 55 kroner, eller åtte prosent.

Men fylkesrådmannen foreslo en økning til 780 kroner, på hele 13 prosent.

KrF: — Kun prisstigningen

I KrF uttrykker de misnøye med Høyres, Venstres og Frps foreslåtte økninger i bussprisene. KrF vil kun skru prisene opp like mye som prisstigningen ellers.

I en pressemelding sier Torill Selsvold Nyborg, gruppeleder for Hordaland KrF, at det ikke er store pengenesom trengs for å få til det.

— Vi foreslår at dagens busspriser skal stå fast og kun øke medvanlig prisstigning. Det koster 14 millioner kroner, og det er ikke mye i et budsjettpå 7 milliarder, sier Nyborg.

I samme melding ber Pål Kårbø (krF), foreslått listetopp foran 2015-valget, posisjonspartiene om å lytte til KrF.

— Det er stor sannsynlighet for at flertallet deres ryker ved valget. Nåfår de endelig bruke budsjettbehandlingen og vise om de er konstruktive og vilsamarbeide med oss, sier Kårbø i en pressemelding.

KrF vil også ha lik pris på barne- og ungdomsbillett. De går også inn for enhetstakst - for at folk i Arna «ikke skal betale mer for å reise med buss og bane til sentrum enn om du bor i Blomsterdalen».

Billigere for barn

Fylkesutvalget går også inn for at prisen på periodekort for barn (barnekort) og ungdomskort skal harmoniseres.

Prisen på ungdomskort er foreslått til 350 kroner, mens barnekort er foreslått til 390 kroner i fylkesrådmannen sitt forslag.Men med en harmonisering vil prisen på barnekort bli omtrent som den er i dag — 345 kroner.

Fylkesutvalget setter av 7,5 millioner kroner for å dekke den reduserte takstøkningen, og skriver at dette blir gjort for å bygge opp under en videre god utvikling i kollektivbruken, særlig blant dem som reiser kollektivt daglig.

De nye takstene blir gjeldende fra 1. februar 2015.

Dyrt for enkeltbilletter

Men for dem som bare reiser med buss og bane en gang i blant, blir det stadig dyrere. Fylkesutvalget følger fylkesrådmannens forslag, og vil øke enkeltprisen fra dagens 31 kroner til 35 kroner.

Så sent som i 2008 kostet en slik billett 23 kroner. Det betyr at prisen på enkeltbilletter har økt med 52 prosent på åtte år - som er skyhøyt over den generelle prisstigningen.

Fylkestinget skal endelig vedta budsjettet på sitt møte 9.-10. desember.