Bussen skled på det glatte føret opp på muren langs veien og ble hengende på denne i en vinkel på 45 grader. Ulykken ble meldt rundt klokken halv fem, og politi og brannvesen var raskt på stedet. En mobilkran løftet senere bussen tilbake på veien. Bussen var på vei fra Garnes til Arna da ulykken inntraff.