Invitasjonen til å bli aksjonær i «Interesseselskapet Rv 7» kom fra Hordaland fylkeskommune tidligere i år.

Dermed blir det ikke felles fylkesfront på vest— og østsiden, i lobbyjobben mot regjeringen og Stortinget i denne veg- og brøytesaken.

— Det legges vekt på et fortsatt godt samarbeid med andre fylkeskommuner, men Buskerud fylkeskommune ønsker ikke å delta i organisasjoner som Interesseselskapet Rv 7, heter det i vedtaket i fylkesutvalget i Buskerud.

Til dette møtet forelå en oppfordring fra Regionrådet i Hallingdal om å gå inn i dette selskapet, sammen med Hordaland fylkeskommune. Men de politiske naboene på østsiden av vidda valgte altså ikke å følge oppfordringen fra Hallingdal.

— Vi er skeptisk til å delta som aksjonær/eier i permanente selskap som kun har som formål å påvirke til økte investeringer og/eller bedre vedlikehold (vinterbrøyting red.anm.) for en bestemt vegstrekning, skriver fylkesrådmannen i Buskerud. Fylkesutvalget sluttet seg til denne vurderingen.

Vegdirektør Olav Søfteland legger denne uken siste hånd på sitt forslag til vegbudsjett for 2003. I Vegdirektoratet ønsker man ikke å kommentere hans forslag når det gjelder eventuelle penger til brøyting av vidda vinteren 2002/2003.