— En så fullstendig innrømmelse har jeg aldri opplevd før fra riksadvokaten. Men så er det også all grunn til det i denne saken, sier Geir Sæleviks advokat Arvid Sjødin. Han mener innrømmelsen kan få avgjørende betydning for Sæleviks kommende erstatningssak.Geir Sælevik (44) fra Fitjar ble i 1994 anmeldt av sin søster for utallige voldtekter som skulle ha funnet sted fra hun var syv år gammel. Sælevik har hele tiden hevdet sin uskyld og leverte inn en motanmeldelse, men politiet brydde seg ikke om å etterforske saken. I mai ble Sælevik renvasket da riksadvokaten henla voldtektsanmeldelsen som intet straffbart forhold. Ansvar i alle leddI et brev til Geir Sælevik beklager nå riksadvokat Busch den dårlige behandling sakene hans har fått i rettssystemet. Han skriver også at «alle ledd i påtalemyndigheten ý riksadvokaten inkludert ý må bære sin del av ansvaret».Sæleviks advokat Arvid Sjødin karakteriserer innrømmelsen som unik, og han er ikke i tvil om at riksadvokatens brev vil kunne få stor betydning i rettens behandling av den kommende erstatningssaken. - I denne saken ligger bevisbyrden på Sælevik selv. Og selv om den synes åpenbar, så er en innrømmelse fra riksadvokaten et så sterkt bevis at det skulle fjerne all mulig tvil, mener Sjødin. Føler ingen gledeGeir Sælevik selv klarer ikke å glede seg over brevet fra riksadvokaten.- Jeg registrerer at Busch tar sin del av ansvaret for alt rotet. Men jeg føler ingen glede. Det er en evne jeg har mistet på disse syv årene, sier Sælevik.Riksadvokat Tor-Aksel Busch var ikke tilgjengelig for kommentar verken mandag eller tirsdag.