Det har ikke vært slik vi ønsker og må bli bedre. Dette er tatt opp en rekke ganger, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch, som presiserer at han uttaler seg generelt.

Et virkemiddel for å øke tempoet er avhøre fornærmede raskt. Både av hensyn til offer og etterforskning.

Avhør av anmeldte er det ikke sagt noe spesifikt om.

— Det er helt umulig å tidfeste. I noen saker blir mistenkte pågrepet og avhørt med en gang. I andre saker kan det være nødvendig å ta en rekke etterforskningsskritt før avhør blir gjennomført, sier han.

Busch sier også at manglende tempo kan klages inn for stats- og riksadvokat.