KARI PEDERSEN

Krisen i kommuneøkonomien har vært jobb nummer en og har tatt mye av byrådets innsats og oppmerksomhet, sier byrådsleder Monica Mæland.

Mye er gjort, om ikke problemet er løst. I fjor på denne tid tilsa prognosen et underskudd på 480 millioner for 2003, mens prognosen nå er et underskudd på 150 millioner for 2004.

2003 karakteriserer Mæland som kriseåret, 2004 er unntaksåret, mens 2005 skal bli stabiliseringsåret.

— Fra neste år skal vi bruke mer tid på visjoner som 5 pluss-byen, sier Mæland.

Her er utdrag av byrådets skryteliste:

n Kommunen har aldri til nå i år behandlet dobbelt så mange byggesaker som samme tid i fjor. Behandlingen av plansaker har også skutt fart.

n På fire år er det kuttet 150 millioner kroner i timeressurser for bergennsskolen. Byrådet har stanset nedgangen i rammetimetall og lover å øke rammetimetallet igjen.

n I løpet av første året er det omorganisert for 65 millioner kroner. Bydelsordningen er erstattet av en to-nivå-modell. - Den nye ordningen er både sentraliserende og desentraliserende ved at noe av makten er flyttet til rådhuset og noe ut til den enkelte skole og barnehage, mener Monica Mæland.

Byrådets egen gjennomgikk av det første året er å finne på www.bergen.kommune.no