I november ble det rabalder da Laksevåg-lensmannen i et intervju med Det Nye ble sitert på følgende: «Når en kvinne tar en mann med seg hjem og havner i køya, må du forvente at han ikke tenker med det øverste hodet lenger. I slike saker må også kvinnen bli ansvarlig». Andersen skal ha gitt uttrykk for at enkelte kvinner gjennom sin oppførsel ber om å bli voldtatt — men dette sier Andersen at han aldri har sagt.

I januarnummeret av Det Nye skriver en jente et leserinnlegg om at holdninger som de Andersen gir uttrykk for, fører til at de færreste kvinner tør å anmelde overgrep. Redaksjonen i Det Nye svarer med å gi leserbrevskribenten sin fulle støtte: «Det provoserte alle i redaksjonen også, men samtidig synes vi det var viktig å få frem synspunktene til lensmannen. At en offentlig tjenestemann som skal representere våre norske lover kan si noe slikt og attpåtil beholde jobben, er nå en gåte, synes vi,» skriver redaksjonen.

Ifølge sjefredaktør Kristin Ma Berg stiller rundt 80 prosent av bladets redaksjonelle medarbeidere, henne selv inkludert, seg bak kravet om Andersens avgang.

Lensmann Andersen blir oppgitt når han får referert at redaksjonens holdning.

— Jeg reagerer på svaret fra Det Nye, men det sier mer om dem enn om meg. Jeg ble feilsitert i den opprinnelige artikkelen, og jeg trodde denne saken var ferdig for lengst. Jeg er ferdig med saken, så får Det Nye mene hva søren de vil. Det er tåpelig og umodent av redaksjonen å reagere sånn på bakgrunn av et leserbrev, sier Andersen.

SLÅR TILBAKE: "Tåpelig og umodent," sier Harald Andersen om utspillet fra bladet Det Nye.