FINN BJØRN TØNDER GUNNAR WIEDERSTRØM

Overfor BT bedyrer trønderen han slett ikke tenkte markedsføring av Chess da han impulsivt jublet over at Dræggens Buekorps nå går foran for å innlemme jentebuekorpsene i buekorpsbevegelsen.

— Hvor mye gir du til det første guttekorpset som åpner pelotongene sine for jenter?

— Jeg kan ikke gi til alt og alle. Men kanskje andre bemidlete enkeltpersoner og firmaer kan tenke på det. Men jeg skal ikke si kategorisk nei til at Chess vil bidra med mer til buekorpsene. Det er nemlig en fantastisk tradisjon i Bergen som jeg tror dere som er født mellom fjellene ikke ser verdien av like godt. Vi innflyttere setter imidlertid umåtelig pris på de flotte buekorpsene. Og buekorps i kombinasjon med jenter er enda flottere, sier Idar Vollvik til Bergens Tidende.

Til markedsføring

— Vedtaket til Dræggens Buekorps er historisk, samtidig som det er inkluderende. Derfor belønner vi guttene i det korpset, men pengene skal øremerkes til markedsføring av buekorps generelt, sier Vollvik.

Bergens Tidende og bt.no ble i går kontaktet av en rekke personer som har sterke meninger om vedtaket til Dræggens. Langt de fleste er positive og andre hevder at jegerne der ute ved Mariakirken egentlig ikke er først ute med en utstrakt hånd til jentene. - Vi har anerkjent jentekorpsene for flere år siden og hilser alltid på dem når vi møter dem, sier for eksempel sjefen i Mathismarkens Bataljon, Morten Jaastad, til BT.

Skutevikens Buekorps er også positive til jentekorps. - Korpset anerkjente Vågens Bataljon allerede da det ble stiftet, sier en av gamlekarene i Skutevikens Buekorps, Per Olaf Dahl til BT.

Men begge disse korpsene er i dag relativt små i buekorpssammenheng, og varmen mot jentene har aldri vunnet gehør i større kretser. Med «tungvekteren» Dræggens Buekorps i spissen kan det fort skje store forandringer i holdningen overfor jentene som trakk i buekorpsuniform over 100 år etter guttene i Bergen.

Nordnæs på glid

Byens største buekorps, Nordnæs Bataillon, er også på glid. Neste års sjef, Einar Svendsen, sier det i alle fall slik: - Vi er verken for eller imot jentekorps. Vi hever oss på en måte over debatten. Men vi har et såkalt nøytralitetsvedtak fra 1994, og vi hilser på jentene hvis vi tilfeldig møtes, sier han til BT.

Han bekrefter imidlertid at Nordnæs Bataillon har invitert jentekorpsene til et fellesarrangement i Nordnæsdalen til våren. Nærmere fellesskap kommer man ikke. Ja, kanskje blir det Chess-penger til Nordnæs i dag for den invitasjonen?

Buekorpsenes Dag

Nordnæssjefen kan imidlertid ikke love at jentene får være med neste gang det er Buekorpsenes Dag i Bergen. Korpsene må nemlig forholde seg til et gammelt sjefsrådsvedtak der guttene sa klart nei. Et nytt sjefsråd må drøfte en helomvending. Svendsen utelukker imidlertid ikke at så vil skje. - Jeg tror et fellesskap med jentene tvinger seg frem på sikt, men når, det vet jeg ikke, sier han. Nordnæssjefen er fullstendig klar over at det slår negativt ut for buekorpsene når striden med jentene blir slått opp som likestillingssaker i pressen. - Dette handler om tradisjon - ikke likestilling. Men buekorpsene trenger ikke mer negativ oppmerksomhet, sier han, og antyder med det en ny politikk overfor jentekorpsene.

Glede hos jentene

— En stor dag for jentekorpsene, sier sjefen i Vågens Bataljon, Anne-Lise Vang, om vedtaket til rådet i Dræggen.

— Vi er selvfølgelig glade for anerkjennelsen, sier kollegaen hennes i Lungegaardens Buekorps, Kristin Lervik. Sistnevnte sier at jentene ikke er veldig opptatt av å presse seg inn i det felles sjefsrådet og på Buekorpsenes Dag. - Vi ønsker ikke å presse oss på. Dette får komme når det kommer, sier Lervik, som i går ble invitert til «løvens hule», til dræggechefen Stian Hiis Bergh i Dræggehuset.