OLAV GORSETH

Og siden det er sjefrådet som bestemmer akkurat dette, er altså veien åpen for at alle de femten buekorpsene kan være med på seremonier og konkurranser den 20. mai 2006.

— Veldig kjekt. Veldig positivt. Det er jo dette vi har ventet på hele tiden, sier Kristin Lervik. I fjor var hun sjef for Lungegaardens buekorps og har gått i buekorps i ni år.

For fire år siden sa sjefsrådet blant guttekorpsene nei, mens hovedkomiteen ønsket jentekorpsene velkommen. Den gangen løste jentekorpsene floken med å trekke seg. Chef i Dræggens Buekorps, Kenneth Faye Syversen, er leder for sjefsrådet denne sesongen. Han begrunner den nye holdningen slik:

Enstemmig

— Tiden er moden for at jentekorpsene og blandingskorpset er med på lik linje. Mange vil kanskje mene at tiden alltid har vært moden, men nå har i hvert fall sjefsrådet enstemmig valgt å invitere med jentekorpsene Vågens Bataljon og Lungegaardens Buekorps samt blandingskorpset Løvstakkens Jægerkorps. De er med helt på lik linje på alt av konkurranser og det andre som skjer på Buekorpsene Dag.

— Men hva er egentlig forandret på fire år?

— Nei, si det. Men det føles i hvert fall helt rett at de er med. Jentene i buekorpsene brenner like mye for dette som oss guttene. Det vil like mye. Det blir helt feil å utelate dem fra Buekorpsene Dag. De fleste i sjefsrådet er nyvalgte sjefer, men beslutningen var enstemmig. Så nå håper vi det blir ro om dette. Nå er komiteen for Buekorpsenes Dag i gang med sitt arbeid, og jeg håper at også buekorpsene med jenter kommer med innspill til komiteen og ellers blir med for fullt.

Også inn i sjefsrådet

— Spørsmålet har vært omstridt. Venter du reaksjoner fra sinte gamlekarer som ikke liker vedtaket?

— Jeg kan ikke helt se hva de skal reagere på. Jeg tror tvert imot at de vil være positive til at vi nå kan være ferdige med denne debatten og kan bruke kreftene til buekorpsenes beste. Guttekorpsene mener at denne konflikten må være død nå, og jeg går ut fra at jentene vil bli med på lik linje fra nå av.

— Blir de tre korpsene nå også invitert inn i sjefsrådet?

— Det er viktig å presisere at sjefsrådet ikke er noe overordnet organ for buekorpsbevegelsen, hvert buekorps er selvstendig. Sjefsrådet jobber med Buekorpsenes Dag, men bestemmer ikke noe over det enkelte korps. Men jeg kommer som leder for sjefsrådet også til å invitere Vågens, Lungegaardens og Løvstakkens sjefer til møtene i rådet. Så de er hjertelig velkommen også i sjefsrådet.

Har ventet lenge

— Dette var en gledelig nyhet, sier Holger Hagesæter, gamlekar og sjef i Skansens bataljon i 1990-sesongen. Han sier han har ventet lenge på at guttekorpsene skulle invitere jentekorpsene med.

— Det er en tidsriktig, fornuftig og viktig beslutning av sjefsrådet. Skal buekorpsene ha en fremtid og gjenvinne respekten i byen, kan vi ikke bruke tid og krefter på en debatt som de fleste ikke skjønner stort av. Nå må vi kunne legge den ballen død for godt. Jeg har ventet på dette siden Vågens ble stiftet i 1991. Nå må hele buekorpsbevegelsen konsentrere seg om å jobbe til det beste for korpsene. Og jo mindre støy det er rundt korpsene og Buekorpsenes Dag, jo bedre sier Hagesæter.