Krangelen mellom Bergen kommune, buekorpsene og tivoliet Axels Nöjesfelt tilspisses.

— Vi flytter ikke tivoliet. Det blir stående til 5. mai. Vår advokat mener at vi har en juridisk sterk sak, sier Arild Lilleskare, som er talsmann for buekorpsene. Han hadde møte med advokaten i går ettermiddag, og var etter møtet mer bestemt enn noensinne på at 350 tonn tivoli blir stående der det er, midt på Festplassen.

Bergen kommune er av en helt annen oppfatning.

— Vi har bedt om namsrettens og namsmannens hjelp til å få tivoliet vekk, sier kommuneadvokat Helge Strand.

Søksmålet som er sendt til namsretten retter seg mot tivoliselskapet.

— Det er de som tar seg til rette på kommunal eiendom. Vi ønsker at tivoliet skal være vekk i løpet av dagen, og har bedt namsretten fatte en avgjørelse i dag, sier Strand.

Byrådet gikk i januar inn for at buekorpsene i Bergen skulle få leie Festplassen til tivoliarrangement fra 29. april til 5. mai, men forutsetningen for vedtaket var at Bergen Sentrum AS inngikk avtale med buekorpsene forut for arrangementet. Denne avtalen er ennå ikke kommet i orden, blant annet fordi Bergen Sentrum mente det var stort parkerinsgbehov i sentrum i denne perioden, og fordi buekorpsene ikke hadde gjort opp for fjorårets leie av plassen.

Kommunen lot likevel nåde gå for rett, og ga tivoliet et midlertidig løyve til midnatt i går.

— Denne fristen var et forsøk på å få til en minnelig overenskomst, men de fikk lov til å stå der til og med torsdag under den klare forutsetning at buekorpsene undertegnet en avtale om fremleie til tivoliselskapet. Vi har ikke fått noen undertegnet avtale i retur, og det er bakgrunnen for begjæringen til namsmannen, sier Strand.

Buekorpsene har følt seg urettferdig behandlet og har truet med å boikotte årets 17. mai-tog, men i går ble det klart at buekorpsene likevel vil marsjere på 17. mai.

STRIDENS KJERNE: Krangelen mellom Bergen kommune, buekorpsene og tivoliet Axels Nöjesfelt tilspisses. I dag ber kommunen namsmannen om å få tivoliet fjernet.
FOTO: RUNE SÆVIG