— Sjefene har hatt spørsmålet oppe til vurdering, og på grunn av guttene og publikum kommer vi til å marsjere på 17. mai, sier Mjøs til Bergens Tidende.

- Har gjort opp for oss

I tillegg har buekorpsenes talsmann, Arild Lilleskare, sendt ut pressemelding om at korpsene nå har betalt de 60.000 kronene som de skyldte kommunen for fjorårets tivoli-leie av Festplassen.

— Vi har ikke registret at disse pengene er innbetalt, det har heller ikke Bergen kommune. Men det hadde vært hyggelig, sier nestleder i Bergen Sentrum AS, Henning Warloe.

— Når det er sagt, har vi ganske lenge fått muntlig beskjed om at betalingene har skjedd. Men sier de det, ser jeg ingen grunn til å tvile.

Men om de 350 tonnene med tivoli som nå står på Festplassen forsvinner ved midnatt torsdag, slik fristen fra kommunen er, er ennå uvisst.

- Useriøs Lilleskare

Warloe er likevel ikke særlig fornøyd med motpartens oppførsel.

— Lilleskare er useriøs, og er kommet med en rekke usannheter, både muntlig og i pressen, bl.a. at han har fått tillatelse fra kommunen, sier Warloe. Og legger til at den tillatelsen skulle han hatt god lyst til å se.

— Den konfrontasjonslinjen som Lilleskare har lagt seg på, er uheldig for buekorpsene. Han er ikke en god representant for korpsene, og alt oppstyret med boikotter osv. er til skade for dem selv, sier Warloe.

Litt av et sirkus

23. januar gikk byrådet inn for at buekorpsene i Bergen skal få leie Festplassen til tivoliarrangement fra 29. april til 5. mai. Men forutsetningen for vedtaket var at Bergen Sentrum AS inngikk avtale med buekorpsene forut for arrangementet. Denne avtalen er ikke kommet i orden, på grunn av at Bergen Sentrum AS, som administrerer leie av Festplassen, så parkeringsbehovet i perioden som stort, pga. Ole Blues-festival, superlørdag og andre arrangement. I tillegg hadde ikke buekorpsene gjort opp for seg for fjorårets leie.

Til tross for at kommunen lot nåde gå for rett og ga tivoliet midlertidig løyve t.o.m. midnatt i dag, har buekorpsene følt seg urettferdig behandlet og ville derfor boikotte årets 17. mai-tog.

Heller ikke Harald Ingebrigtsen, utflyttet bergenser og Axels-tivoliets agent i Norge, vil si noe om tivoliet forlater Festplassen ved midnatt i kveld.

— Det kommer an på hva buekorpsene og advokatene kommer frem til torsdag formiddag, sier Ingebrigtsen.

KLAR FOR 17. MAI: Buekorpsene stiller likevel for fullt i byens 17. mai-feiring. På bildet ser vi Nordnæs-guttene Frank Arne Lyngtun (til v.) og Fredrik Wågsæther i 17. mai-toget for to år siden.
FOTO: RUNE NIELSEN