Hvis ikke tivoliet Axels Nöjesfält umiddelbart hadde fjernet seg fra grunnen, ville namsretten i Bergen ha sørget for at utstyret ble fjernet med makt.

Tivoliet må uansett betale saksomkostninger på 10.000 kroner, ifølge kjennelsen fredag.

Pakker ned fredag kveld

Tivoliet begynte å pakke sammen etter stengetid fredag kveld, og var fullført lørdag morgen.

Leid inn av buekorpsene

Tivoliet var leid inn av buekorpsene i Bergen, som skulle få deler av inntektene fra driften. Buekorpsene mente å ha en avtale med Bergen kommune om å få besitte plassen fra 29. april til 5. mai.

Retten finner det klart at buekorpsene aldri har inngått noen slik avtale, og "åpenbart" ikke hadde rett til å sette opp et tivoli på plassen.

"Tatt seg til rette"

"Retten finner etter dette at saksøkte på en rettsstridig måte har tatt seg til rette på kommunal grunn," heter det i den ferske kjennelsen.

Tivoliets advokat, Petter Holmen, godtok ikke uten videre avgjørelsen, og påkjærte kjennelsen. Namsmannen avviste kjæremålet.

STRIDENS KJERNE: Namsretten mener Bergen kommune har rett i striden med buekorpsene og tivoliet Axels Nöjesfält.
FOTO: RUNE SÆVIG