En snylte forkjølet byrådsleder Henning Warloe kastet inn håndkleet, og Wesselengens-ildsjelene måtte nøye seg med Warloes politiske rådgiver, Arent Kragh.

Resultatet av møtet ble heller ikke noe gjennombrudd for bataljonen, som har fått varsel om utkastelse fra klubbhuset. Det ligger på festet tomt som tilhører den gamle politistasjonen i Sandviken.

– Kommunen ikke part I høst kjøpte utbygger Bergen Sør Eiendom politistasjonen og festetomten, og ga buekorpset beskjed om å være ute innen et år. De vil rive klubbhuset og oppføre nye leiligheter. Selve stasjonen er fredet, så den skal pusses opp.

– Vi har vurdert det juridiske i saken og kommet til at kommunen ikke er en part i saken. Men vi vil gjerne bidra til å finne en minnelig løsning, sier Kragh.

En del av en slik løsning kan være å finne erstatningslokaler. Flere muligheter ble nevnt på møtet, deriblant den nedslitte vaktmesterboligen på Krohnengen skole. Den må i tilfelle først pusses grundig opp, og da er spørsmålet hvem som skal betale det.

Vil bli – Men vi ønsker først og fremst å bli værende der vi er. Vi mener at det er kommunens ansvar, siden det var de som inngikk festekontrakt med oss, sier Tony Bauge, talsmann for Wesselengens.

Dersom korpset må flytte, mener han Bergen Sør Eiendom må kompensere for investeringene og dugnadsinnsatsen det har lagt ned i klubbhuset.

Byantikvaren anbefaler også at klubbhuset ikke blir revet. En eventuell byggesøknad vil bli behandlet på vanlig måte, sier Kragh. Byrådslederen skulle egentlig også møte utbyggeren, men møtet ble flyttet.

HELGE SUNDE
Sævig, Rune