– Vi er utsatt for folk som tenker på penger i stedet for tradisjon og kultur, sier sjef i Wesselengens, Marius Hellesøy. Samtidig har gamlekarene satt seg i sving og vil kjempe for huset.

Det 135 år gamle korpset er i vekst og teller nå 50 gutter. Ladegårdsgaten 12 er i bruk flere ganger for uken året rundt.

Festet tomt

Bakgrunnen for at guttene mister klubbhuset, er at den såkalte Arbeiderboligen i Ladegårdsgaten 12 ligger på festet tomt som tilhører Ladegårdsgaten 19. Da buekorpset kjøpte huset fra Bergen kommune i 1981, sto det blant annet i festekontrakten at de pliktet «å tilbakelevere tomten i ryddig stand efter 1 års varsel hvis kommunen får bruk for den».

Siden 1981 har buekorpsguttene drevet på i huset sitt, som ligger midt i Wesselengens kjerneområde. De har skiftet tak og elektrisk anlegg, og de jobbet nå med å få inn nytt kjøkken.

Tidligere i år kjøpte Bergen Sør Eiendom Ladegårdsgaten 19 med hele tomten og festekontrakten. Planen er å ruste opp nummer 19, som er den gamle politistasjonen i Sandviken – og verneverdig. De vil samtidig rive huset til Wesselengens, og bygge nytt på tomten.

Den 9. oktober kom oppsigelsesbrevet. «Dette innebærer at Bygningen og rester fra Bygningen skal være fjernet fra Eiendomen senest innen 9. oktober 2007», står det i brevet.

Vil berge huset

– Vi vil først og fremst prøve å berge huset. Om det ikke går, mener vi å ha krav på en fullgod erstatning, sier Tony Bauge fra styret i Wesselengens Guttenes Forening.

Foreningen har vært i dialog med Bergen Sør Eiendom i høst. Bauge sier de har fått tilbud om et kjellerlokale i det nye bygget for 350.000 kroner, eventuelt å kjøpe et lokale i Ladegårdsgaten 21 til 1,1 millioner.

– Vi har avslått begge disse forslagene. Alternativene er mye dårligere enn huset vi har i dag. Begge deler blir dessuten svært dyre løsninger, som vi ikke har økonomi til. Om vi ikke får beholde huset, må vi ha tre-fire millioner kroner i erstatning slik at vi kan kjøpe noe tilsvarende i området. Vi trenger et sted å være som er trygt og forutsigbart for fremtiden, sier Bauge.

Stevnet for retten

Dialogen har nå brutt sammen, og Bergen Sør Eiendom har stevnet styremedlemmene i Wesselengens Guttenes Forening for retten med krav om erstatning dersom tomten ikke er ryddet innen fristen.

Daglig leder i Bergen Sør Eiendom, Arild Solheimsnes, ønsker ikke å kommentere saken og henviser til sin advokat. Advokat Hogne Sandanger svarer med følgene e-post: «Vi ønsker ikke en offentlig debatt om dette. Jeg begrenser meg derfor til å si at min klient har vært svært fleksibel, løsningsorientert og sjenerøs overfor Wesselengens Guttenes Forening.»

Sævig, Rune