Det er vannsprutende studenter på Sydneshaugen som innimellom er et utrivelig problem for Sydnæs-korpset. Men nå kan både rævediltere, soldater, offiserer og gamlekarer slappe av, for denne sesongen vil Sydnæs Bataljon bli beskyttet av tre rødruss med gevær. Vanngevær.

Studenter som heretter tømmer vann fra lesesalen og ned på buekorpsguttene som ekserserer i Vinjes gate, vil bli utsatt for en grusom hevn.

De tre rødrussene fra Fyllingsdalen videregående skole har nemlig utstyrt seg med nyinnkjøpte vanngeværer, for å kunne beskytte buekorpset mot den ytre fiende, sannsynligvis historieløse studenter østfra.

— I min familie har guttene alltid gått i buekorps, i Sydnæs Bataljon og Laksevaags Bueskyttere, forteller Inger Therese Johannessen (18). Derfor kjenner hun til at studenter gjerne kaster vann ut gjennom vinduet fra Sydneshaugen skole - på buekorpset.

— Det har til og med skjedd at noen har kastet poteter. En buekorpsgutt fikk en potet i hodet og en stor kul i pannen, forteller Inger Therese. Den slags buekorps-mobbing skal det nå bli en slutt på. For nå skal det sprutes tilbake.

Dermed slår de tre rødrussene to fluer i samme smekken. De gjør en heltemodig gjerning - og de får en knute i russeluen for å ha kommet i avisen.

BODYGUARDER: De tre rødrussene fra Fyllingsdalen videregående skole som skal forsvare Sydnæs Bataljon mot vannkastende studenter, fra venstre Inger Therese Johannessen, Ronny Mega Herdlevær og Solmaz Kamalkhani.<br/> Foto: ANNE-GRETHE DAHL