Med 1000 nye innbyggere årlig, får bydelen friske midler og blir en budsjettvinner, opplyser bydelsleder Trygve Birkeland, Krf, i Ytrebygda.

Han er glad for at byggingen ved Søreide og Mildeheimen sykehjem ligger fast. Hjellestad skole får forskjøvet utbedring.

Det bekymrer at Rådalsområdet ikke får ny ungdomsskole og at Rå ungdomsskole ikke utbedres i denne omgang. Det er heller ikke gitt plass til ny barneskole i Råstølsområdet.

Birkeland opplever byrådets budsjett som et ærlig forslag. Han tror nedleggelse av skoler og aldershjem blir hete tema. Han har ikke gitt opp håpet om opptrapping av tilskuddene tel private barnehager. Bruk av Hardangerbrufondet og eiendomsskatt for flere venter han og debatt om.