Så langt i år har kommunen brukt 57 millioner kroner på snørydding. Budsjettet for hele året er på 36 millioner. Disse pengene skulle helst ha holdt til å ta unna det som kommer av snø resten av året. Bortkjøring av snø har alene kostet 30 millioner.

Normalt er det slik at desto mer som brukes på å brøyte, jo mindre blir det igjen til vanlig veivedlikehold resten av året.

— Vi har dessverre ingen Sareptas krukke vi kan forsyne oss av, sier samferdselsdirektør Ove Foldnes.

Behovet for veivedlikehold blir også større enn normalt.

— Vi har allerede sett tendenser til telehiv flere steder. Vi har også fått inn rapporter om en del brøyteskader på gjerder og lignende, sier Foldnes, som beskriver situasjonen fremover som utfordrende.

— Vi har hatt en spesiell vinter. Når vi har oversikt, må vi legge dette frem for våre politisk foresatte, sier samferdselsdirektøren.

Byrådet har for 2010 budsjettert med en ekstrabevilgning på 35 millioner kroner til dekkefornyelse. Denne summen kommer i tillegg til en årlig post på seks millioner over investeringsbudsjettet. Saken skal opp på byrådets møte over helgen.