Før helgen inviterte varaordfører Terje Ohnstad til budsjettsamtaler. Men opposisjonen takker nei.

— Byrådet må ta ansvaret for hele byen og ikke skyve bydelene foran seg, sier Høyres Martin Smith-Sivertsen.

Irritasjon

Det har vakt irritasjonen både i SV og Høyre at byrådet har lagt frem et budsjett der det ikke er penger til alle oppgavene.

I budsjettet har byrådet forutsatt at kommunen ikke går med underskudd i år. Slik går det neppe. Tilstandsrapporten finansbyråd Trond Tystad la frem i forrige uke viser at Bergen styrer mot et underskudd på mellom 83,8 og 135,9 millioner kroner.

— Vi er skuffet over at byrådet ikke har lagt frem et budsjett i balanse. Budsjettet sier heller ikke noe om hvilke konsekvenser det får for bydelene. Byrådet må ta ansvaret for tilbudet i hele byen, sier Smith-Sivertsen.

Før helgen svarte han et foreløpig nei på invitasjonen fra byrådspartiene om samarbeid.

Det samme gjør trolig SV i løpet av dagen.

- Helt urealistisk

— Budsjettet byrådet har lagt frem er helt urealistisk. Før de kommer med noe som viser hva som faktisk er mulig å gjennomføre har det ingen hensikt å samtale, sier Ragnhild Hedemann, SV.

Partiet vurderer fortsatt å fremme mistillit mot byrådet for ikke å ha tatt problemene i bydelene på alvor.

— Først etter vår trussel har byrådet fremvist en viss bekymring for bydelene. Det har virket som om en ny byarena har vært langt viktigere for byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, sier Hedemann.

Men hun lover å snakke med byrådspartiene når de legger frem et budsjett i balanse. Selv om entusiasmen ikke er så veldig stor.

— Jeg vil også ha svar på hvorfor ikke avtaler fra budsjettsamarbeidet i 2000 er fulgt opp, sier Hedemann.

En kattepine

Sendemann for byrådspartiene Terje Ohnstad innser at det er en tøff oppgave å redde budsjettet gjennom bystyret.

— Det blir ingen enkel sak. Men hvis alle viser vilje til å komme frem til noe, kan det gå. Dersom en ikke får flertall for budsjettet vil det kunne bli svært vanskelig for styringen av byen. Jeg kan ikke se at det er andre som kan overta, sier Ohnstad.

For byrådspartiene kan et budsjettsamarbeid bli en pine uansett hvilken retning de snur seg.

Høyresiden vil trolig forlange at kommunen effektiviseres og omorganiseres i et langt hurtigere tempo enn det Ap har lagt opp til.

I et samarbeid med venstresiden er det største problemet forutsetningen om å selge BKK-aksjer. Verken RV eller SV har særlig sans for aksjesalget.