Se BTV-innslag

Toppledelsen i Helse Bergen legger i dag siste hånd på det endelig budsjettforslaget. I morgen blir det oversendt styret.

I styremøtet for to uker siden ble administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes pålagt å kutte budsjettforslaget sitt med 118 millioner kroner.

Overlegene advarer

Hovedtillitsvalgt for overlegene, Kjell Vikenes, bekrefter overfor Bergens Tidende at budsjettkuttene i særskilt grad vil ramme planlagt operasjonsvirksomhet.

I går var det ingen i toppledelsen ved Haukeland Universitetssykehus som ville gi konkrete opplysninger om hvordan budsjettet skal settes sammen.

Kjell Vikenes understreker at det endelige forslaget ennå ikke er langt frem.

— Men innretningen i budsjettet og konsekvensene det får for pasientene er så alvorlig at vi allerede nå ser det nødvendig å advare mot de planlagte kuttene., sier han. Han legger ikke skjul på at sett fra legenes ståsted oppfattes situasjonen som dramatisk.

— Det er ingen tvil om at dette rammer pasientbehandlingen på en måte som gjør at bergensernes rett til nødvendig helsehjelp blir svekket. Pasienter som vi i år har tatt imot, kan bli nødt å reise til andre sykehus. Situasjonen svekker også fagmiljøer som det seinere kan bli vanskelig å bygge opp igjen. Det er sterk beklagelig og en helt uholdbar situasjon, sier overlegenes fremste tillitsvalgte.

Krever økte bevilgninger

Nå slår Haukeland-tillitsvalgte fra en rekke fagforeninger seg sammen og reiser til Oslo for å drive lobbyvirksomhet mot Stortinget og regjeringen.

Tirsdag har de avtale både med Hordalandsbenken i Stortinget og den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Budskapet er klart. Delegasjonen krever at skjevfordelingen av helsebevilgningene mellom landsdelene rettes opp allerede når revidert nasjonalt budsjett legges frem i mai.

Fagforbundets tillitsvalgte, Jan Arne Neteland, sier det slik:

— Vi vil ha regjeringens og stortingspolitikernes løfte om en ekstrabevilgning på 218 millioner kroner som skal øremerkes sykehusdriften på Vestlandet.

GIDSKE STARK