På hjemmesidene skryter Os kommune av at korps og kor på høyt nivå har vært det viktigste kjennetegnet til kulturbygden Os, og at disse fremdeles er grunnpilarene i musikklivet.

Rådmannens forslag til budsjett for 2008 inneholder imidlertid innsparinger som kan tvinge det største skolekorpset i Os til å legge ned instrumentene.

— Det som ligger inne av besparelser på kultur, er det korps som må ta. Det ser ut til at Frp-politikerne i Os viser sitt sanne jeg, sier styremedlem Steinar Sundberg i Os og Kuventræ Skulekorps.

150 prosent prisøkning

Vanligvis må en kulturskoleelev vente i flere år for å få plass i korpset. Hvert år rekrutteres dessuten omtrent 15 nye aspiranter utenom kulturskoleordningen. For å kunne gi et tilbud til disse barna, har korpset kjøpt inn profesjonell undervisning fra kulturskolen.

Timeprisen på denne tjenesten har økt fra 375 kroner i 2003 til 520 kroner i 2007. Rådmannen foreslår en timepris på 925 kroner i 2008 - en økning på nær 150 prosent på fire år. Timeprisen på innleid direksjon økes fra 560 kroner i år til 975 kroner.

— I praksis betyr dette at vi må legge ned korpset. Vi mister både dirigentene og all opplæring til aspirantene, sier Sundberg.

Den nye timeprisen innebærer at Os kommune ikke subsidierer tjenesten. Korpset må betale alle kostnadene.

— Neste år vil regningen fra den kommunale kulturskolen utgjøre cirka 220.000 kroner. For skolekorpset betyr dette konkurs, sier Sundberg.

Får støtte av kultursjefen

Kultursjef i Os, Karl Ole Midtbø, har for tiden permisjon for å være musikksjef i Norges Musikkorpsforbund. Han tror ikke Rådmannen vil få gjennomslag.

— Dette forslaget faller på egen urimelighet. Jeg har tiltro til at politikerne tenker seg nøye om og ser at rammebetingelsene må være i orden for at Os skal ha et godt musikk- og kulturliv, sier Midtbø, som synes den nåværende prisen var drøy nok.

Midtbø besøkte denne helgen Jan-Am, en konkurranse for amatørjanitsjarkorps, i Stavanger. Os musikkforening vant.

— Det viser at korpsmusikken fremdeles står sterkt i Os. Men dersom Os musikkforening fortsatt skal være et flaggskip i kommunen, er foreningen avhengig av god rekruttering på barne- og ungdomsnivå, sier Midtbø.

Heller ikke leder i tjenesteutvalget i Os, Hedevig Holst (H), stiller seg bak Rådmannens prioritering.

— Vi vil ikke gå inn for dette forslaget. Vi har sagt at vi skal øke bidragene til kultur, og det står vi for, sier Holst.

Formannskapet skal behandle budsjettforslaget i desember. Sammen har Høyre og Frp flertall i Os. Det har ikke lyktes BT å komme i kontakt Stig Nilsen (Frp), nestleder i tjenesteutvalget i Os. Ordfører Terje Søviknes (Frp) har ikke besvart BTs henvendelser.